29.08.2011

Otwarto oferty złożone w przetargu na rewitalizację i modernizację połączenia kolejowego do stadionu Arena Gdańsk w Letnicy

W dniu 26 sierpnia 2011r. w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Gdańsku otwarto oferty w przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania  „Rewitalizacja i modernizacja połączenia kolejowego do stadionu Arena w Gdańsku"

W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty:

1. Oferta Nr 1:

  • PORR (POLSKA) S.A.

oferowana cena 6 988 471,57 zł brutto.

2. Oferta Nr 2:

  • Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o. o.

oferowana cena 7 079 122,58 zł brutto.

3. Oferta Nr 3:

  • ALUSTA S.A.

oferowana cena 8 211 849,00 zł brutto.

4. Oferta Nr 4:

  • Przedsiębiorstwo TOR-KAR-SSON

Zbigniew Kargul

oferowana cena 6 087 270,00 zł brutto.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto 6 703 500,00 zł.
Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy z wykonawcą do dnia 30 listopada 2011 r.

Komisja przetargowa rozpoczęła analizowanie złożonych ofert pod kątem ich zgodności z wymogami formalnymi i technicznymi. Jedynym kryterium wyboru ofert jest cena.

Zakres zamówienia obejmuje:

- opracowanie niezbędnej dokumentacji wykonawczej i podwykonawczej,

- kompleksową wymianę 3,5 km nawierzchni kolejowej ,

- wymianę rozjazdu,

- wbudowanie nowego przejścia rozjazdowego pomiędzy liniami nr 227 i 249 wraz z jego elektryfikacją
i centralizacją wbudowanych rozjazdów,

- przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Gdańsk Zaspa Towarowa,

-  zabudowa rogatek z 2 napędami elektrycznymi wraz z telewizją przemysłową,

-  przebudowę sieci trakcyjnej (4 słupy na długości budowanego peronu),

-  skrócenie toru żeberkowego i zakończenie go kozłem oporowym.

Realizacja zadania umożliwi dojazd koleją od stacji Gdańsk Główny do Letnicy, czyli na stadion piłkarski i do powstających właśnie obiektów Międzynarodowych Targów Gdańskich.

Linia kolejowa nr 249 Gdańsk Główny – Gdańsk Brzeźno (linia pasażerska) jest linią jednotorową, zelektryfikowaną, przebiegającą w terenie zabudowanym. Równolegle do niej przebiega linia kolejowa nr 227 Gdańsk Główny – Gdańsk Zaspa Towarowa (linia towarowa). Inwestycja pozwoli na wznowienie ruchu pociągów pasażerskich (zawieszonego od 2005 r.) i uzyskanie prędkości rozkładowej 80 km/h. oraz umożliwienie wykorzystania toru linii kolejowej 227 do jazd pociągów pasażerskich.

Usprawni to również połączenie pomiędzy centrum miasta z dzielnicą Gdańsk Nowy Port (obszary przemysłowe i rejon portów), a także po zakończeniu Euro 2012, pozwoli na wykorzystanie linii kolejowej nr 249 w obsłudze stadionu i terenów wokół niego.

Informacje dla mediów:

Ewa Symonowicz-Ginter
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Gdańsku
tel. 058 721 92 07, 694 480 211
e-mail: e.symonowicz-ginter@plk-sa.pl

udostępnij drukuj