14.11.2011

Otwarto oferty na nadzór w ramach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

 

04 listopada 2011 r. otwarto oferty w przetargu na nadzór nad realizacją zadania „Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną – etap I".

Oferty na realizację tego zadania złożyło siedem konsorcjów: Oferta nr 1
 • Grontmij Polska Sp. z o.o., Łódź
na kwotę: 1 150 000, 00 PLN netto; 1 414 500, 00 PLN brutto Oferta nr 2
 • ECM Group Polska Sp. z o.o., WarszawaIngeneria IDOM International S.A., Madrit
na kwotę: 1 955 000, 00 PLN netto; 2 404 650, 00 PLN brutto Oferta nr 3
 • ARCADIS Sp. z o.o., Warszawa PHIN CONSULTING Sp. z o.o., Łódź
na kwotę: 2 861 648, 00 PLN netto; 3 519 827, 04 PLN brutto Oferta nr 4
 • TPF Sp.  z o.o., Warszawa
na kwotę: 1 506 425, 00 PLN netto; 1 852 902, 75 PLN brutto Oferta nr 5
 • Biuro Realizacji inwestycji KOLTECH INVESTOR Sp. z o.o., Warszawa
na kwotę: 775 000, 00 PLN netto; 953 250, 00 PLN brutto Oferta nr 6
 • DHV POLSKA Sp. z o.o., Warszawa
na kwotę: 1 390 535, 43 PLN netto; 1 710 358, 58 PLN brutto Oferta nr 7
 • SAFEGE, Francja
na kwotę: 1 390 000, 00 PLN netto; 1 709 700, 00 PLN brutto Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację przedmiotowego zadania wynosi 420 045, 00 PLN brutto. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu czynności związanych z nadzorem procesu budowlanego. Do ogólnych zadań inżyniera należeć będzie nadzór nad opracowaniem, weryfikacją, uzgadnianiem i zatwierdzaniem dokumentacji projektowej oraz zarządzanie rzeczowo-finansowe, w szczególności kompleksowa obsługa umów na roboty w zakresie ich rozliczania, monitoringu i sprawozdawczości rzeczowo-finansowej. Ponadto zarządzanie techniczne, w tym pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego i zapewnienie obsługi prawnej nadzorowanego projektu. Głównym celem projektu jest połączenie Łodzi z miastami i gminami leżącymi w obszarze Aglomeracji Łódzkiej za sprawą skoordynowanej sieci transportowej w zakresie przewozu osób, a także integracja zbiorowego transportu publicznego tych miast z transportem kolejowym. Projekt wpłynie na wzrost znaczenia transportu i komunikacji kolejowej w obrębie Aglomeracji Łódzkiej, poprzez poprawę jakości usług związanych z przewozami pasażerskimi, jak również komfortu i bezpieczeństwa podróżowania na objętych projektem przystankach linii kolejowych nr 15, 16, 25 i 540. Realizacja projektu przyczyni się także do wzmocnienia roli transportu kolejowego względem indywidualnego i zbiorowego transportu kołowego. W ramach zadania przebudowanych będzie 9 istniejących stacji i przystanków osobowych oraz wybudowanych 8 nowych przystanków, a na 9 przejazdach zabudowane zostaną urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej. Przebudowane zostaną przystanki: na linii nr 15 Bednary – Łódź Kaliska:
 • Smardzew,
 • Glinnik,
 • Swędów,
 • StrykówGłowno
na linii nr 16 Łódź Widzew – Kutno:
 • Zgierz Północ,
 • Zgierz Kontrewers (dawne. Jedlicze Łódzkie)
 • Grotniki
 • Chociszew
Wybudowane zostaną przystanki: na linii nr 15 Bednary – Łódź Kaliska:
 • Radogoszcz Zachód,
 • Glinnik Wieś,
 • Bratoszewice (relokalizacja istniejącego przystanku),
 • Domaniewice Centrum,
na linii nr 16 Łódź Widzew - Kutno: Zgierz Jaracza,Ozorków Nowe Miasto na linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica, odcinek Łódź Kaliska – Łódź Chojny:
 • Pabianicka,
na linii nr 540 Łódź Chojny – Łódź Widzew
 • Dąbrowa
Zadanie realizowane jest m.in. z oszczędności powstałych po wyłonieniu wykonawcy robót dla realizowanego aktualnie zadania pn. „Modernizacja linii Kolejowej nr 15 na odcinku Bednary – Zgierz wraz z budową łącznika na Lotnisko im. W. Reymonta – etap I przebudowa nawierzchni kolejowej
na odcinku Łowicz – Zgierz".  

Informacje dla mediów:

Maciej Dutkiewicz

Rzecznik Prasowy

Centrum Realizacji Inwestycji

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

tel. +48 22 47 33 640

e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl

 

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego"

Galeria

udostępnij drukuj