26.07.2007

Otwarcie w Swarzędzu dwupoziomowego skrzyżowania z linią kolejową

24 lipca o godz. 11.15 w Swarzędzu odbyła się uroczystość związana z otwarciem i przekazaniem do ruchu kołowego dwupoziomowego skrzyżowania z linią kolejową.

W uroczystości udział wzięli: przedstawiciele władz samorządowych i województwa, przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zaproszeni goście oraz mieszkańcy Swarzędza

 

24 lutego 2006 r. w Warszawie PKP Polskie Linie kolejowe podpisały umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwem Robót Komunikacyjnych w Poznaniu S.A. na zadanie inwestycyjne nr ISPA/FS 2001/PL/16/P/PT/014 – 02 LOT C „Budowa skrzyżowania dwupoziomowego w Swarzędzu” w ramach projektu „Modernizacja Poznańskiego Węzła Kolejowego(linia kolejowa E 20) zlokalizowanego w Polsce”.

W celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia zawarte zostało w dniu 10 marca 2004 r. porozumienie pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Poznaniu, a gminą Swarzędz.

Budowa wiaduktu, realizowana była równolegle z przebudową miejskiego układu drogowego, została w 75 % sfinansowana ze środków przyznanych Polsce z funduszy ISPA obecnie Funduszu Spójności.

Obecnie kolejowa magistrala E 20, położona w II paneuropejskim korytarzu transportowym, została wzbogacona o wiadukt niezbędny dla obu najważniejszych środków transportu, drogowego i kolejowego, a także dla rozwoju aglomeracji poznańskiej i dla miasta Swarzędza.

Po uroczystości otwarcia obiektu odbyła się konferencja prasowa z udziałem mediów lokalnych i regionalnych, ze strony PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. udział wzięli:

  • Członek Zarządu Pani Teresa Zwiernik,
  • Naczelny Dyrektor Oddziału Regionalnego w Poznaniu Pan Paweł Neumann

ze strony władz samorządowych i województwa:

  • Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Pani Bożena Szydłowska,
  • Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Wodniak,
  • Wicewojewoda Wielkopolski Pani Ewa Krzyżanowska – Walaszczyk,
  • Starosta Poznański Pan Jan Grabkowski

ze strony Wykonawcy:

  • Inżynier projektu Pan Marian Smolec z Konsorcjum Jacobs Polska – Scott Wilson

informacja prasowa
fotoreportaż z uroczystości

Galeria

udostępnij drukuj