30.03.2012

Otwarcie ofert w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz – prace przygotowawcze.”


29 marca 2012 r. w siedzibie Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Poznaniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zostały otwarte oferty dot. przetargu na „Wykonanie prac projektowych łącznie z uzyskaniem pozwoleń na budowę, opracowaniem materiałów przetargowych na roboty budowlane, przygotowaniem materiałów do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i uzyskaniem tych decyzji, w ramach projektu POIiŚ 7.1-8 „Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz – prace przygotowawcze.” Swoje oferty złożyło 12 firm. Najniższą cenę na wykonanie ww. prac zaproponowała firma URS Polska Sp. z o.o. z Warszawy. Oferowana cena to: 36 285 000, 00 zł brutto.

 


Pozostałymi oferentami są następujące konsorcja i firmy:

 1. Konsorcjum Firm: ARCADIS Sp. z o.o. z Warszawy – Lider; Movares Polska Sp. z o.o. z Warszawy; Biuro Projektów Kolejowych i Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. z Łodzi;
 2. Konsorcjum Firm: Halcrow Group Limitem Elms Hosue z Wielkiej Brytanii; SENER Sp. z o.o. z Warszawy; EGIS Poland Sp. z o.o. z Warszawy;
 3. Konsorcjum Firm: KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne Sp. z o.o. z Warszawy; KV Consultores de ingenieria proyectos y obras S.L z Hiszpanii; Ginprosa Ingenieria S.L z Hiszpanii;
 4. Konsorcjum Firm: SUDOP Polska Sp. z o.o. z Warszawy – Lider; SUDOP Praha a.s. z Rep. Czeskiej;
 5. Konsorcjum Projektowe: Technital Sp. z Włoch; Sintagma S. Ri. z Włoch; Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o. z Warszawy;
 6. Firma: DB International GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z Warszawy;
 7. Firma: Ingenieria IDOM Internacional S.A. z Hiszpanii;
 8. Konsorcjum Firm: SYSTRA S.A. 5 z Francji – Lider; BBF Sp. z o.o. z Poznania;
 9. Firma: TORPROJEKT Sp. z o.o. z Warszawy;
 10. Konsorcjum Firm: Ayesa Polska Sp. z o.o. ze Szczecina; Aga y Estructura S.A. z Hiszpanii; MGGP S.A. z Tarnowa;
 11. Konsorcjum Firm: Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych Sp. z o.o. z Krakowa; Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o. z Poznania; E=R=G Polska Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Poznania.

 

Zbigniew Wolny

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Realizacji Inwestycji

Oddział w Poznaniu

tel.: 600-084-749

e-mail: z.wolny@plk-sa.pl


Galeria

udostępnij drukuj