23.12.2009

Otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych dla budowy nowych skrzyżowań dwupoziomowych na obszarze LSC Nasielsk


20 grudnia 2009 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy zadania „Wykonanie robót budowlanych dla budowy nowych skrzyżowań dwupoziomowych – likwidacja przejazdów w poziomie szyn w obszarze LSC Nasielsk: zadanie 7 - wiadukty kolejowe w km 53,778 i 65,092 oraz wiadukt drogowy w km 67,900 i zadanie 8 -wiadukt drogowy w km 55,894 oraz wiadukt kolejowy w km 66,817”.

Zadanie 7 dotyczy:
- wiaduktu kolejowego przy p.o. Brody,
- wiaduktu kolejowego nad drogą Lubomin- Nasielsk,
- wiaduktu drogowego w ciągu drogi Świercze – Nasielsk,

Zadanie 8 dotyczy:
- wiaduktu drogowego przy p.o. Studzianki,
- wiaduktu kolejowego przy p.o. Jackowo,

Komisja przetargowa PKP Polskie Linie Kolejowe SA dokonała publicznego otwarcia złożonych ofert. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 7: -  11 050 537,95 euro (netto)/ 13 481 656,30 euro (brutto)


Zadanie 8: - 11 023 089,04 euro (netto)/ 13 448168,63 euro (brutto)


W terminie ogłoszonym przez zamawiającego wpłynęło 6 ofert:

1.    Energopol Szczecin S.A.

zadanie 7
7 910 015,43 euro (netto)/ 9 650 218,82 euro (brutto)
zadanie 8
7 046 048,03 euro (netto)/ 8 596 178,60 euro (brutto)

2.    Konsorcjum:
- Przedsiębiorstwo Robót kolejowych i Inżynieryjnych S.A.
- Trakcja Polska S.A.
- INTOP Warszawa Sp. z o.o.
- INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o.
- Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Lublinie EXPOL S.A.

zadanie 7
9 691 365,87 euruo (netto)/11 823 466,36 euro (brutto)
zadanie 8
8 830 901,44 euro (netto)/10 773 699,76 euro (brutto)

3. Konsorcjum:
 - TORPOL Sp. z o.o. Poznań,
 - FEROCO S.A. Poznań,
- Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. Zawiercie

zadanie 7
7 188 768,26 euro (netto)/8770 297,28 euro (brutto)
zadanie 8
6 849 467,74 euro (netto)/8 356 350,64 euro (brutto)

4. Mostostal Warszawa S.A..

zadanie 7
9 702 816,87 euro (netto)/11 837 436,58 euro (brutto)
zadanie 8
8    388 807,33 euro (netto)/10 234 344,94 euro (brutto)

5. Konsorcjum
-  Przedsiębiorstwo napraw Infrastruktury Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- Zakład Napraw Infrastruktury w Stargardzie Szczecińskim

zadanie 8
11 970 214,70 euro (netto)/14 603 661,93 euro (brutto)


6. Konsorcjum:
- ERBUD S.A.
- Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty Łódź”

zadanie 7
9 021 713,40 euro (netto)/11 006 490,35 euro (brutto)
zadanie 8
7 651 349,88 euro (netto)/9 334 646,86 euro (brutto)


Wybór wykonawcy nastąpi w I kwartale 2010 r. Jedynym kryterium jest cena.

Marta Kaczorowska
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Oddział Regionalny w Warszawie

udostępnij drukuj