17.07.2012

Otwarcie ofert na ERTMS na linię Legnica – Wrocław - Opole

16 lipca 2012 roku zostały otwarte oferty, złożone w przetargu na zaprojektowanie budowę i wdrożenie systemu ERTMS na linii kolejowej E30 Legnica – Wrocław – Opole.

Postępowanie rozpoczęte 6 marca 2012 roku podzielone jest na cztery zamówienia częściowe:

- ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE A: zaprojektowanie, instalacja i uruchomienie urządzeń RBC
i wyposażenia przytorowego systemu ETCS poziomu 2 na odcinku Legnica – Wrocław – Opole na linii kolejowej E30 oraz zintegrowanie  budowanego systemu ETCS z systemem GSM-R,
zamawiający przeznaczył kwotę: 65 190 000,00 zł brutto,

- ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE B: zaprojektowanie, wybudowanie, instalacja, uruchomienie urządzeń wyposażenia przytorowego GSM-R na odcinku Legnica – Wrocław – Opole linii kolejowej E30
zamawiający przeznaczył kwotę: 52 644 000,00 zł brutto,

- ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE C: opracowanie z uwzględnieniem wykonanej modernizacji odcinka wdrożeniowego rezultatów studium wykonalności oraz przygotowanie dokumentów niezbędnych
do złożenia wniosku  o dofinansowanie projektu z funduszy europejskich
zamawiający przeznaczył kwotę: 984 000,00 zł brutto,

-  ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE D: rozszerzenie funkcjonalności Centrum Zarządzania Siecią o funkcje zarządzania elementami sieci teletransmisyjnej wykorzystywanej dla potrzeb sieci GSM-R oraz
o funkcje ewidencji elementów sieci GSM-R,
zamawiający przeznaczył kwotę: 1 230 000,00 zł brutto.

Oferty na realizację zadania złożyło sześć firm:

1.    Oferta nr 1 (Zamówienie Częściowe B):
•    Nokia Siemens Networks, Warszawa,
na kwotę 68 027 832,63 PLN brutto

2.    Oferta nr 2 (Zamówienie Częściowe D):
•    Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o., Warszawa,
na kwotę 1 416 634,05 PLN brutto


3.    Oferta nr 3 (Zamówienie Częściowe A):
•    Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o., Katowice,
na kwotę 42 902 400,00 PLN brutto


4.    Oferta nr 4 (Zamówienie Częściowe B):
•    Trecom Sp. z o.o. S.K.A., Warszawa,
na kwotę 46 715 609,91 PLN brutto

5.    Oferta nr 5 (Zamówienie Częściowe B):
•    Kapsch CarrierCom Sp. z o.o., Warszawa,
•    Kapsch CarrierCom AG, Austria,
na kwotę  49 091 391,00 PLN brutto

6.    Oferta nr 6 (Zamówienie Częściowe A):
•    Thales Polska Sp. z o.o., Poznań,
•    Thales Transportation Systems GmbH, Niemcy,
na kwotę 96 309 000,00 PLN brutto

Łączna kwota, jaką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zamierzają przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 120 048 000,00 zł brutto.

Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS)  European Rail Traffic Management System to wspierany przez Unię Europejską projekt jednolitego systemu sterowania ruchem kolejowym, który ma zapewnić tzw. interoperacyjność transportu kolejowego, czyli możliwość swobodnego poruszanie się pociągów po sieciach kolejowych poszczególnych państw bez konieczności zatrzymywania się na granicach oraz wymiany lokomotyw lub maszynistów.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obecnie realizują kontrakt na montaż systemu ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R na odcinku Legnica - Węgliniec - Bielawa Dolna. Instalacja tego systemu została również zaplanowana na modernizowanej trasie Warszawa – Gdynia oraz na linii z Warszawy do Łodzi. Obecnie trwa również montaż systemu ETCS (poziom pierwszy) na Centralnej Magistrali Kolejowej.


Informacje dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 22 47 33 640


 


Zadanie jest realizowane w ramach projektu POIiŚ 7.1-14 „Modernizacja linii  kolejowej
E 30, Etap II. Wdrożenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica – Wrocław – Opole”.
Projekt ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 oraz będzie finansowany również ze środków własnych

Galeria

udostępnij drukuj