31.05.2011

Osiem ofert na modernizację linii Paczyna – Lubliniec

Otwarto oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie „Przebudowy infrastruktury kolejowej na linii Nr 152 (Paczyna – Lubliniec) odcinek Krupski Młyn - Lubliniec, tor nr 1, km 27,900 - 40,262”

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Katowicach w dniu 30 maja 2011 r., otworzyły oferty w ramach zadania „Przebudowa infrastruktury kolejowej na linii Nr 152 (Paczyna – Lubliniec) odcinek Krupski Młyn-Lubliniec, tor nr 1, km 27,900 – 40,262” w ramach programu „Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych na terenie Śląska w ruchu towarowym - Etap III”. Wartość zamówienia została określona na kwotę brutto 29 338 426,54 zł. Oferty na realizację tego zadania złożyło ośmiu wykonawców:

 

Oferta nr 1 złożona przez

TSS GRADE POLSKA Sp. z o.o.

oferowana cena: 27 767 865 00 zł brutto,( 22 575 500,00 zł netto)

 

Oferta nr 2 złożona przez

Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółka Akcyjna

oferowana cena: 30 299 574,00 zł brutto, ( 24 633 800,00 zł netto)

 

Oferta nr 3 złożona przez

TORPOL Sp. z o.o.

oferowana cena: 28 282 560,81 zł brutto, ( 22 993 951,88 zł netto)

 

Oferta nr 4 złożona przez

Skanska S.A.

oferowana cena: 24 456 283,81 zł brutto, ( 19 883 157,57 zł netto)

 

Oferta nr 5 złożona przez

Konsorcjum:

1. Strabag Sp. z o.o.

2. Strabag Rail GmbH

oferowana cena : 29 401 128,06 zł brutto, ( 23 903 356,15 zł netto)

 

Oferta nr 6 złożona przez

Konsorcjum:

1. Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.o.

2. Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. oferowana cena: 31 319 497,38 zł brutto, ( 25 463 006,00 zł netto)

 

Oferta nr 7 złożona przez

Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Spółka z o.o.

oferowana cena: 29 821 126,96 zł brutto, ( 24 244 818,67 zł netto )

 

Oferta nr 8 złożona przez

Konsorcjum:

1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego „TRANSKOL” Sp. z o.o.

2. LEONHARD WEISS GmbH & CO.KG, uprawniona do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Leonhard-Weiss-Straße LEONHARD WEISS GmbH & CO.KG ( Spółka komandytowa ) oferowana cena: 28 729 058,73 zł brutto, (23 356 958,32 zł netto)

 

Termin wykonania prac 30 listopada 2011r.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy infrastruktury kolejowej na odcinku Krupski Młyn – Lubliniec linii kolejowej nr 152.

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót:

• przebudowę 12,4 km nawierzchni kolejowej,

• wymianę 3 kpl. Rozjazdów,

• przebudowę 12 przejazdów kolejowych,

• wymianę uszkodzonych konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej,

• wymianę elektrycznych napędów zwrotnicowych,

• rozbiórkę budynku nastawni.

 

W wyniku realizacji inwestycji nastąpi:

• likwidacja ograniczeń prędkości pociągów,

• przywrócenie prędkości rozkładowej na przebudowanym odcinku do V = 100 km/h.,

• skrócenie czasu jazdy pociągów pasażerskich o 17 - 20 minut,

• poprawa jakości ruchu pociągów,

• dostosowanie przejazdów do wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

 

Zadanie to będzie finansowane ze środków budżetowych.

 

Jacek Karniewski

PKP PLK Centrum Realizacji Inwestycji

Oddział w Katowicach

 

udostępnij drukuj