28.02.2014

Optymalne inwestycje dla ruchu pociągów w stolicy i na Mazowszu

Budowa modelu eksploatacyjnego sieci linii kolejowych na obszarze Warszawy i Mazowsza - dla takiego zadania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły zamiar przeprowadzenia dialogu technicznego. Celem jest pozyskanie wiedzy na temat istniejących na rynku rozwiązań pozwalających na prowadzenie zaawansowanych symulacji ruchu pociągów. 

Spółka oczekuje, aby zaproponowane rozwiązanie pozwalało na odwzorowanie fragmentu sieci kolejowej z dokładnością do poszczególnych torów, lokalizacji semaforów oraz zastosowanego typu rozjazdów. Na tak ukształtowaną sieć nałożony zostanie ruch pociągów wraz z jego charakterystykami (np. zróżnicowane wartości przyspieszenia różnego typu pociągów, różne długości składów) według założonego rozkładu jazdy.

W efekcie PLK zamierza zweryfikować poziom obecnego dopasowania infrastruktury kolejowej do ruchu pociągów i na tej podstawie określić czy planowane prace inwestycyjne we właściwy sposób rozwiązują zidentyfikowane problemy ruchowe (a jeżeli nie to określić jakie rozwiązania byłyby lepsze).

Zarządza infrastruktury za pomocą dialogu technicznego zamierza uzyskać informacje na temat stosowanych przez zainteresowane podmioty narzędzi oraz warunków i możliwości ich wdrożenia w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. Pozwoli to opracować jasną i precyzyjną specyfikację docelowego zamówienia, która uwzględni możliwości rynkowe. 

Podmioty z doświadczeniem w dziedzinie zaawansowanych symulacji ruchowych zaproszone zostały do zapoznania się z Informacją o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego - zawierającą więcej szczegółów, dostępną pod adresem: https://zamowienia.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicTechnicalDialogueDetails&technicalDialogueIdentity=20 

Udział w dialogu technicznym wymaga wypełnienia Wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym oraz Oświadczenia i przesłania na adresy podane w Informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego w terminie do 3 marca, do g. 12:00

Po analizie wniosków przez PLK, do wybranych uczestników wysłane zostaną Zaproszenia do udziału w dialogu technicznym z propozycją konkretnego terminu spotkania. 

 

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 662114900

Galeria

Pliki do pobrania

Optymalne inwestycje dla ruchu pociągów w stolicy i na ...

Pobierz
udostępnij drukuj