15.02.2013

Optymalizacja sieci kolejowej w Polsce

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podjęły decyzję o czasowym wyłączeniu 2 tysięcy kilometrów linii kolejowych. Po trwających prawie pół roku analizach obejmujących ponad 500 odcinków liczących przeszło 7 tys. km, wybrano łagodny wariant optymalizacji. Szacowane oszczędności mogą wynieść rocznie 60-80 milionów złotych. Przygotowywane rozwiązanie przyczyni się do stabilizacji stawek dostępu, przeznaczenia dodatkowych środków na utrzymanie linii intensywnie eksploatowanych przy znikomych kosztach społecznych. Jednocześnie będą kontynuowane konsultacje samorządami i przewoźnikami.

PKP Polskie Linie Kolejowe zarządzają siecią ponad 21 600 km linii kolejowych, których wykorzystanie jest bardzo zróżnicowane. Odcinki od lat nieczynne to blisko 2 200 km linii. Analizie poddano 458 odcinków linii kolejowych o łącznej długości prawie 7 300 km.
 
Rozbudowana metodologia badań obejmowała historyczne, obecne, jaki i przewidywane w najbliższych latach przychody pozyskiwane od przewoźników oraz koszty prowadzenia ruchu i utrzymania torów. Brała pod uwagę również szereg czynników społeczno-ekonomicznych takich jak: liczba ludności w obszarze dostępności komunikacyjnej, wpływ ruchu na badanym odcinku na transport pasażerski i towarowy w regionie, dostępność i koszt alternatywnych środków transportu, maksymalną dzienną liczbę osób korzystających z kolei, czynniki sezonowe wynikające ze wzmożonego ruchu turystycznego, perspektywy gospodarcze terenu, lokalne plany inwestycyjne oraz szereg innych.

Badania doprowadziły do zidentyfikowania około 300 nierentownych odcinków linii kolejowych liczących prawie 4 tys. km długości, z których ponad 30, mimo braku rentowności, uznawanych jest jako niezbędne do pracy eksploatacyjnej lub cechują się wysokim wpływem społeczno-gospodarczym. Natomiast pozostałe wykazują głęboką stratę przy niewielkim stopniu  oddziaływania na otoczenie, stwarzając tym samym potencjał do uwolnienia wysokich kosztów prowadzenia ruchu
i eksploatacji oraz dających się łatwo złagodzić skutków dla mieszkańców i lokalnej działalności gospodarczej.

Jako etap dalszych konsultacji, w procesie konstruowania rocznego rozkładu jazdy 2013/2014 przewoźnicy otrzymają zaktualizowaną mapę połączeń zakładającą wyłączenie z ruchu 90 odcinków o łącznej długości blisko 2000  km. Równolegle będą kontynuowane dalsze rozmowy z samorządami i środowiskami gospodarczymi.

Zawieszenie ruchu nie oznacza fizycznej likwidacji linii, a jedynie zaprzestanie prowadzenia prac utrzymaniowych i zamknięcie posterunków ruchu wraz z uwolnieniem związanych z tym etatów. Roczne oszczędności z tym związane mogą sięgnąć nawet 100 mln zł i zostać przekazane na utrzymanie linii mających większe obłożenie i tym samym przyczynić się do poprawy ich parametrów i zwiększenia korzyści dla pasażerów. Zawieszenie ruchu jest procesem odwracalnym i w przypadku nowych okoliczności gospodarczych daje szanse na jego szybkie przywrócenie.


Dla pracowników, których miejsca pracy związane są z liniami planowanymi do wyłączenia, przygotowano szereg działań osłonowych. W czerwcu 2012 roku podpisano z partnerami społecznymi tzw. Program Dobrowolnych Odejść zawierający pakiet finansowy łagodzący skutki utraty miejsca pracy. PKP Polskie Linie Kolejowe stwarzają również możliwości pracy na podobnych stanowiskach w innych lokalizacjach lub zapewniają szkolenia dające szanse na zmianę kwalifikacji.  W wielu innych przypadkach, odejście z pracy będzie miało charakter naturalny, związany np.: z przejściem na emeryturę.

Program optymalizacji sieci kolejowej jest elementem szeregu działań PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w obszarze restrukturyzacji spółki, którego celem jest zbilansowanie kosztów działalności. Wdrożono już nową politykę zakupów i współpracy z blisko 14 000 dostawców. Reorganizacji podlega także proces inwestycyjny, którego celem jest wykorzystanie ponad 20 mld zł do końca obecnej perspektywy oraz prawidłowe przygotowanie do programu inwestycyjnego na lata 2014-2020.  

Zobacz prezentację


Informacje dla mediów
Robert Kuczyński
Dyrektor ds. media relations
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
r.kuczynski@plk-sa.pl
22 473 30 02

Galeria

udostępnij drukuj