30.05.2011

Ogłoszono przetarg na inżyniera kontraktu na LCS Iława i LCS Malbork

 

26 maja br. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły postępowanie przetargowe na nadzór nad modernizacją linii kolejowej Warszawa - Gdynia w obszarze LCS Iława, i LCS Malbork.

Głównym zadaniem „Inżyniera Kontraktu”, jest nadzór, w imieniu Zamawiającego, nad realizacją inwestycji związanej z projektem, celem osiągnięcia zakładanych efektów.

 

Usługa obejmuje nadzór, administrowanie i koordynację realizacji umów, jakie będą podpisane z wykonawcami robót, wyłonionymi w ramach odrębnych przetargów i polega na:

1. Pełnieniu funkcji Inżyniera zgodnie z opracowanymi przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów „Warunkami Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego”.

2. Wykonywaniu nadzoru inwestorskiego nad robotami, zgodnie z ustawą Prawo budowlane,

3. Koordynacji realizacji umów zawartych na wykonanie prac modernizacyjnych odcinka linii kolejowej lub stacji, stanowiącego obszar LCS Iława i LCS Malbork.

4. Współpracy z Dyrektorem Projektu i Kierownikami Kontraktów zajmującymi się między innymi koordynacją działań podmiotów zaangażowanych w zarządzanie i realizację projektu.

5. Współpracy z inwestorami oraz wspólne koordynowanie robót na kontraktach realizowanych przez inne podmioty na obszarze przedmiotowej inwestycji lub w bezpośrednim jej sąsiedztwie.

6. Zapewnieniu sprawnej obsługi prawnej, celem skutecznej realizacji zawartych umów na roboty, w szczególności wszelkiego rodzaju Roszczeń Wykonawcy,

 

Inżynier będzie świadczył w imieniu Zamawiającego pełen zakres usług związanych z nadzorem nad realizacją umów zawartych w wyniku przetargów:

• realizacja robót budowlanych w obszarze LCS Iława od km 184,800 - do km 236,920 wraz

z obiektami inżynieryjnymi,

• realizacja robót budowlanych w obszarze LCS Malbork od km 236,920 - do km 287,700 wraz z obiektami inżynieryjnymi.

 

Dla realizacji projektu oprócz w/w umów podstawowych na roboty budowlane, Zamawiający przewiduje również możliwość wystąpienia robót dodatkowych.

 

Czas trwania zamówienia to 68 miesięcy od czasu podpisania umowy.

 

 

Informacje dla mediów:

Robert Kuczyński

Rzecznik Prasowy

Centrum Realizacji Inwestycji

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl

tel. +48 22 47 33 640

udostępnij drukuj