30.04.2010

Ogłoszono kolejne dwa przetargi na E 30

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Katowicach informuje, że w dniach 28.04. oraz 29.04.2010r. zostały ogłoszone przetargi na modernizację linii kolejowej E 30 na odcinku Sosnowiec Jęzor – Jaworzno Szczakowa – Kraków Główny Towarowy. Celem modernizacji jest dostosowanie korytarza E 30 do warunków technicznych wynikających z umów AGC i AGTC dla korytarzy transportowych. Linie nr 133 oraz nr 134 przeznaczone są dla ruchu pasażerskiego o długości pociągów 400 m z prędkością 160 km/h oraz prowadzenia pociągów towarowych o długości 750 m (120 osi) i ciężarze 3200 t z prędkością 120 km/h.

Całość zamówienia obejmuje 4 przetargi na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych:

  1. Przetarg nr 1: Modernizacja odcinków: Jaworzno Szczakowa – Trzebinia (km 15,810 – 29,110 linii Nr 133), Jaworzno Szczakowa – Sosnowiec Jęzor (km 6,847 – 0,000 linii Nr 134).
  2. Przetarg nr 2: Modernizacja odcinka: Trzebinia – Krzeszowice (km 29,110 – 46,700  linii Nr 133).
  3. Przetarg nr 3: Modernizacja odcinka: Krzeszowice – Kraków Główny Towarowy (km 46,700 – 67,200  linii Nr 133).
  4. Przetarg nr 4. Sygnalizacja dla obszaru: LCS Jaworzno Szczakowa, LCS Trzebinia, LCS Kraków Mydlniki (km 0,000 – 6,847 linii Nr 134) oraz (km 15,810 – 67,636 linii Nr 133)


W ramach przetargów nr 1, 2 i 3 przewiduje się wykonanie:

1. Dokumentacji projektowej, w tym:

-         dokumentacji przedprojektowej (w tym: mapy do celów projektowych, koncepcja programowo – przestrzenna, wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej);

-         projektów budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego;

-         uzyskanie pozwoleń na budowę oraz ewentualnie innych decyzji administracyjnych związanych z projektami budowlanymi niezbędnymi do realizacji robót;

-         opracowanie projektów wykonawczych;

-         opracowanie dokumentacji powykonawczych technicznych i geodezyjnych.

2. Realizacji robót polegających na przebudowie infrastruktury kolejowej w zakresie:

-         układu torowego i odwodnienia torów;

-         obiektów inżynieryjnych;

-         obiektów kubaturowych, peronów, małej architektury i sieci sanitarnych;

-         skrzyżowań z drogami w poziomie szyn i dróg dojazdowych;

-         sieci trakcyjnej;

-         sieci i urządzeń elektroenergetyki nietrakcyjnej;

-         urządzeń sterowania ruchem i diagnostyki;

-         sieci i urządzeń teletechnicznych;

-         budowy obiektów służących ochronie środowiska;

-         zasilania odbiorów nietrakcyjnych (LPN);

-         budowy ekranów akustycznych


W ramach przetargu nr 4 przewiduje się wykonanie następujących elementów:

1. Dokumentacji projektowej, w tym:

-         dokumentacji przedprojektowej – inwentaryzacja obiektów w zakresie niezbędnym do opracowania projektów;

-         projektów budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego;

-         uzyskanie pozwoleń na budowę oraz ewentualnie innych decyzji administracyjnych związanych z projektami budowlanymi niezbędnymi do realizacji robót;

-         opracowanie projektów wykonawczych;

-         opracowanie dokumentacji powykonawczych technicznych i geodezyjnych.

2. Realizacji robót polegających na przebudowie infrastruktury kolejowej w zakresie:

a) urządzeń automatyki kolejowej:

-         Roboty montażowe wewnętrzne, przebudowa istniejących i zabudowa docelowych urządzeń zależnościowych srk;

-         Usunięcie kolizji istniejących urządzeń srk;

-         Roboty demontażowe wewnętrznych istniejących urządzeń srk

b) sieci i urządzeń teletechnicznych:

-        Instalacja central dyspozycyjnych oraz modułów wyniesionych do central, instalacja urządzeń teletransmisyjnych (SDH i HDSL), instalacja siłowni telekomunikacyjnych, instalacja tablic informacji podróżnych, instalacja automatycznego zapowiadania, budowa centrów monitoringu, instalacja urządzeń radiołączności.


                                                           Jacek Kaniewski

PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji

Oddział w Katowicach


                                                                                           

udostępnij drukuj