23.03.2011

Odbyły się kolejne konsultacje dotyczące przebiegu korytarzy linii dużych prędkości na terenie województwa łódzkiego

 

W dniu 23 marca 2011 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi odbyło się kolejne spotkanie dotyczące przebiegu korytarzy linii dużych prędkości przez województwo łódzkie. W spotkaniu udział wzięli m.in. Marszałek Województwa Łódzkiego, przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, Zarządu Dróg Wojewódzkich, Urzędu Miasta w Łodzi, EC1 Łódź, Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, Biura Planowania Przestrzennego w Łodzi, Starostw Powiatowych, Urzędów Miast i Gmin leżących w województwie łódzkim, firmy SENER Sp. z o. o., SYSTRA S.A. Oddział w Łodzi, IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o., wykonawcy Opracowania studium wykonalności linii dużych prędkości Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław oraz przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Celem spotkania było przedstawienie szczegółowego przebiegu pierwszej polskiej linii dużych prędkości przez teren województwa łódzkiego określonego w ramach trasowania wstępnego oraz przebieg linii na terenie województwa pod względem możliwości wprowadzenia linii do Łódzkiego Węzła Kolejowego.

„Trzeba zauważyć, że jest to wstępny etap trasowania i wiele szczegółów jest płynnych.” – powiedział Marcin Bugajski Wicemarszałek Województwa Łódzkiego oraz zaznaczył, że „istotnymi elementami w dyskusji powinny być rozpatrywany przebieg linii dużych prędkości w okolicach Jezierska, stworzenie stacji pomiędzy Sieradzem i Zduńską Wolą oraz kwestia obwodnicy Łodzi, która w perspektywie kilkunastu lat może okazać się przedsięwzięciem przekraczającym możliwości finansowe województwa i państwa oraz zagrażającym realizacji przebudowy dworca fabrycznego oraz budowie tunelu średnicowego w Łodzi.”

Spotkanie zakończyło się konferencją prasową z udziałem Witolda Stępnia Marszałka Województwa Łódzkiego, Zbigniewa Ciemnego Dyrektora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości oraz Marcina Wardy Dyrektora IDOM Inżyniera, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o..

 

 

www.pois.gov.pl

 


Projekt 7.1-26 Przygotowanie budowy linii dużych prędkości stara się o współfinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

Agata Pomykała
Dyrektor projektu
ds. komunikacji i planowania strategicznego
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Kolei Dużych Prędkości
tel. +48 22 473 2442

Galeria

udostępnij drukuj