30.07.2010

Odbudowa mostu na rzece Poprad na linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów

27 lipca 2010 r., w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Krakowie zawarta została umowa z firmą INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o. na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania : „przywrócenie do stanu pierwotnego zniszczonej części mostu kolejowego na rzece Poprad, na linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów, na szlaku Nowy Sącz Biegonice – Stary Sącz”.

W zakresie robót budowlanych jest :

1. odbudowa mostu,
2. odbudowa toru kolejowego na i przy moście,
3. odtworzenie sieci trakcyjnej na obiekcie i w jego pobliżu,
4. uregulowanie koryta rzeki Poprad w obrębie mostu na długości ok. 500 m,
5. usunięcie zniszczonych elementów konstrukcji mostu, toru i sieci trakcyjnej.

Oddanie torowiska i obiektu do eksploatacji zaplanowane jest na grudzień 2010 r.

W wyniku powodzi i gwałtownego przybierania poziomu wody w rzece Poprad, po ulewach i opadach deszczu, w dniach 4-5 czerwca 2010 r., zniszczeniu uległ most kolejowy na linii nr 96 Tarnów – Leluchów, na szlaku Nowy Sącz Biegonice – Stary Sącz.

Działanie żywiołu spowodowało zmianę nurtu rzeki, podmycie lewego brzegu oraz dwóch filarów mostu. W konsekwencji nastąpiło wywrócenie filarów mostu, zerwanie, przemieszczenie oraz opadnięcie przęseł obiektu.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podjęły natychmiastowe działania mające na celu odbudowę mostu i przywrócenie ruchu pociągów, poprzez rozpoczęcie procedury wyboru Wykonawcy robót w trybie negocjacji, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz pozyskania środków na realizację przedsięwzięcia.

Do negocjacji zaproszonych zostało 6 firm, przystąpiły 4, tj. :

1. INTOP Tarnobrzeg Sp z o.o.
2. Zakład Instalacji Sanitarnych i Robot Inżynieryjnych SANEL Spółka z o.o. 
3. Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.
4. Konsorcjum firm:
• ABM SOLID S.A. Tarnów
• Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „BUD-MOST” Sp. z o.o. Gliwice

6 lipca br. została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona prze Firmę INTOP Tarnobrzeg Sp z o.o. na kwotę 13.367.680,81 PLN brutto.

 

Dorota Szalacha
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Krakowie
tel. 12/393-54-00, e-mail: d.szalacha@plk-sa.pl

udostępnij drukuj