26.01.2012

Obradowała Rada Przewoźników

Rada Przewoźników przy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. spotkała się 25 stycznia br. Obradom przewodniczył przewodniczący Rady Tadeusz Syryjczyk.

Podstawowym tematem spotkania były dalsze uzgodnień w sprawie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji projektu Regulaminu przydzielania tras pociągów (...) 2012/2013. Temat będzie kontynuowany.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele przewoźników pasażerskich, towarowych, Urzędu Transportu Kolejowego, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
Rada Przewoźników jest zespołem doradczym wspomagającym działania Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., zarządcy publicznej sieci linii kolejowych w Polsce, w sprawach dotyczących rozwoju transportu kolejowego.

Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Galeria

udostępnij drukuj