08.07.2021

Nowy Zarząd PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. powołała prezesa i członków Zarządu spółki.

Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na posiedzeniu 8 lipca 2021 r. podjęła uchwały w sprawie powołania:

1. Ireneusza Merchel na stanowisko Prezesa Zarządu,

2. Radosława Celińskiego na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych,

3. Piotra Majerczaka na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. utrzymania infrastruktury,

4. Arnolda Bresch na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji,

5. Grzegorza Kurdziela na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. wsparcia operacyjnego.


Powyższe uchwały obowiązują z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zatwierdzającego Sprawozdanie finansowe PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 r.

Jednocześnie Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podjęła decyzję o ponownym przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu – dyrektora ds. eksploatacji.


Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48 694 480 239

Galeria

Pliki do pobrania

Nowy Zarząd PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Pobierz
udostępnij drukuj