27.06.2006

Nowy regulamin przydzielania tras pociągów.

Railway Business Forum i Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zdecydowały się na kolejną formę stałej współpracy, polegającą na cyklicznych spotkaniach, w ramach których podejmowane będą próby rozwiązywania bieżących problemów, powstających na styku działalności PKP PLK S.A. i klientów Spółki.

W dniu 22 czerwca 2006 roku w sali konferencyjnej hotelu Kyriad Prestige  w Warszawie miało miejsce pierwsze spotkanie, poświęcone niewątpliwie najbardziej aktualnemu tematowi – przygotowywaniu propozycji nowego regulaminu przydzielania tras pociągów oraz stawek jednostkowych opłat za usługi podstawowe   i dodatkowe związane z udostępnianiem linii kolejowych. Problemy te budzą w środowisku przewoźników liczne wątpliwości i obawy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele największych prywatnych firm trudniących się przewozem towarów i osób. Gośćmi zebranych byli:

Zbigniew Zarychta – członek zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Mariola Pyciarz – Dyrektor Biura Przygotowywania i Sprzedaży Produktów PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 W czasie spotkania, którego moderatorem był przewodniczący zarządu RBF Henryk Klimkiewicz  poruszano  bardzo ważne i kontrowersyjne problemy, takie jak: jednakowe warunki dostępu do infrastruktury dla wszystkich przewoźników, likwidacja zwyżki za indywidualny rozkład jazdy, jawność umów i rozliczeń pomiędzy przewoźnikami i PKP PLK S.A., w większym zakresie niż dotychczas zasięganie opinii przewoźników kolejowych  w sprawach dotyczących regulaminu i stawek dostępu. Zebrani uznali, iż w niedługim czasie powinno mieć miejsce następne spotkanie a Railway Business Forum na podstawie informacji nadesłanych ze spółek przewozowych zgłosi do zarządu PKP PLK S.A. tematy, które powinny stać się przedmiotem dyskusji.   

Galeria

udostępnij drukuj