30.12.2009

Nowocześnie w Sulikowie

Modernizacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym wraz z budową nowej nastawni dysponującej, i wymiana nawierzchni torowej z odwodnieniem oraz budowa nowego przejazdu kolejowego kat. A, to część prac wykonanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na stacji w Sulikowie.
Zdecydowanie zmieniły się warunki pracy kolejarzy. Nowa nastawnia dysponująca zapewniła estetyczne pomieszczenia i pozwoliła zrezygnować z wynajmu pomieszczeń.  Komputery zastąpiły wyeksploatowane mechanizmy. Zastosowano, dedykowany dla małych stacji, system monitorowego odwzorowania MOR-1 Zakładów Automatyki "KOMBUD" S.A. Urządzenia sterowania ruchem kolejowym mają teraz odwzorowanie na monitorach z kontrolą torów i rozjazdów za pomocą liczników osi. Działa również jednotorowa, dwukierunkowa blokada liniowa. Prace obsługi uzupełniają cyfrowe rejestratory rozmów w łączności ruchowej i sieci radiołączności pociągowej. Modernizacja pozwoliła na odzysk pięciu etatów.
Warunki eksploatacji stacji poprawiła także budowa nowej stacji transformatorowej wraz z ułożeniem kabli zasilających i zabudowa urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów EOR.
Dzięki likwidacji dwóch zniszczonych budynków nastawni i niewykorzystywanych torów bocznych zmienił się korzystnie wizerunek terenu.
Modernizacja stacji sprzyja rozwojowi transportu kolejowego na Dolnym Śląsku. Usprawniono m.in. polaczenie z bocznicą kopalni bazaltu, a to pozwala na zwiększenie ilości pociągów wywożących tłuczeń kamienny z Sulikowa.
Prace wykonała Skanska S.A. na podstawie dokumentacja projektowej  ELEKOL - obecny ARCADIS Sp. z o.o. Biuro Infrastruktury Kolejowej we Wrocławiu.
Zadanie zrealizowane ze środków okolozatrudnieniowych PKP PLK S.A. o wartości 12 225 745 zł.

Polskie Linie Kolejowe S.A.
Oddział Regionalny we Wrocławiu

Galeria

udostępnij drukuj