31.01.2013

Nowoczesne urządzenia na trasie Legnica – Wrocław - Opole

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały dwie umowy w ramach projektu obejmującego wdrożenie systemu ERTMS/ETCS poziom 2 i ERTMS/GSM-R na odcinku linii kolejowej E30 Legnica – Wrocław – Opole.

Pierwsza z umów obejmuje projekt, montaż i uruchomienie urządzeń związanych z systemem GSM-R, który będzie zamontowany na trasie Legnica – Wrocław - Opole. Umowa została zawarta z konsorcjum firm: Kapsch CarrierCom Sp. z o.o., Kapsch CarrierCom AG S.A. na kwotę 49 091 388,54 PLN brutto. Wykonawca ma 22 miesiące na realizację zadania.
Drugą umowę o wartości 1 416 634,05 PLN brutto podpisano z firmą Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o. Dotyczy ona rozszerzenia funkcjonalności centrum zarządzania siecią o funkcje zarządzania elementami sieci teletransmisyjnej wykorzystywanej dla potrzeb sieci GSM-R oraz o funkcje ewidencji (paszportyzacji) elementów sieci GSM-R. Czas realizacji umowy wynosi maksymalnie 6 miesięcy od daty jej podpisania.

Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS)  European Rail Traffic Management System to wspierany przez Unię Europejską projekt jednolitego systemu sterowania ruchem kolejowym, który ma zapewnić tzw. interoperacyjność transportu kolejowego, czyli możliwość swobodnego poruszania się pociągów po sieciach kolejowych poszczególnych państw bez konieczności zatrzymywania się na granicach oraz wymiany lokomotyw lub maszynistów.

Podpisana umowa wiąże się z rozbudową infrastruktury ERTMS w ramach obecnie realizowanego  przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kontraktu na montaż systemu ERTMS/ETCS poziomu 2 i ERTMS/GSM-R na trasie Legnica – Węgliniec – Bielawa Dolna. Instalacja systemu tej samej klasy została również zaplanowana na modernizowanej trasie Warszawa – Gdynia oraz na linii z Warszawy do Łodzi. Obecnie trwa również montaż systemu ETCS na Centralnej Magistrali Kolejowej.

Zadania „Projekt, budowa i wdrożenie  systemu ERTMS na  odcinku linii kolejowej E30 Legnica – Wrocław – Opole oraz opracowanie rezultatów studium wykonalności i sporządzenie załączników do wniosku o dofinansowanie” realizowane jest w ramach projektu POIiŚ 7.1-14 „Modernizacja linii  kolejowej E 30, Etap II. Wdrożenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica – Wrocław – Opole”.
Informacje dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. +48 22 47 33 640
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.plProjekt ubiega się o dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Galeria

udostępnij drukuj