20.02.2013

Nowe tory do portu w Gdańsku

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetargi na modernizację linii kolejowej z Pruszcza Gdańskiego do stacji Gdańsk Port Północny. Prace modernizacyjne pozwolą na zwiększenie ruchu pociągów towarowych przewożących towary masowe i kontenery. Inwestycja przyczyni się również do usprawnienia ruchu żeglugowego na Martwej Wiśle.

Dzięki modernizacji linii kolejowej prowadzącej do portu w Gdańsku jej przepustowość wzrośnie  trzykrotnie. Jednym z istotnych elementów prac jakie zostaną wykonane jest budowa nowego, dwutorowego mostu nad Martwą Wisłą, który będzie wyższy niż dotychczasowy, co w konsekwencji poprawi warunki żeglugowe na Martwej Wiśle. Modernizacja linii kolejowej jest uzupełnieniem planów inwestycyjnych Portu Gdańsk, zakładających rozwój baz przeładunkowych, terminali kontenerowych i powstanie nowoczesnego centrum dystrybucyjno-logistycznego.

Linia kolejowa Pruszcz Gdański - Gdańsk Port Północny jest typową linią dedykowaną ruchowi towarowemu. Jej długość wynosi ponad 16 km, a ze względu na jej nienajlepszy stan techniczny, od 2002 roku ruch pociągów odbywa się tylko po jednym torze. Obecnie jej przepustowość pozwala na przejazd 82 pociągów na dobę. Z uwagi na parametry eksploatacyjne prędkość maksymalna na linii wynosi 60 km/h, jednak  w niektórych miejscach pociągi muszą zwalniać do 20 km/h.

Inwestycja będzie polegała nie tylko na budowie nowych torów w miejsce istniejących ale dodatkowo obejmie również budowę lokalnego centrum sterowania ruchem kolejowym (LCS) Gdańsk Port Północy. Po zakończeniu inwestycji pociągi towarowe będą mogły jeździć z prędkością 100 km/h, a czas jazdy do portu skróci się o ponad połowę. Ważnym efektem inwestycji będzie również możliwość wjazdu na linię cięższych pociągów niż dotychczas. Szacowany koszt inwestycji to około 505 mln zł i jej realizacja zaplanowana jest na lata 2013 – 2015.


„Projekt  ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko”

rzecznik prasowy:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Maciej Dutkiewicz
tel. +48 22 47 321 47
e-mail: m.dutkiewicz@plk-sa.pl

Galeria

Pliki do pobrania

2013_251_przetarg_Port_Gdansk.mp3

Pobierz
udostępnij drukuj