18.10.2019

Nowe 244 rozjazdy w torach – bezpieczniejsze i sprawniejsze podróże

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zrealizowały program rozjazdowy. Na sieci kolejowej zamontowano 244 rozjazdy, ważne elementy torów. Nowe urządzenia oznaczają dla pasażerów bezpieczne i wygodne podróże, a w ruchu towarowym bardziej efektywny przewóz ładunków. Program za ponad 214 mln zł jest współfinansowany ze środków unijnych POIiŚ.

Program rozjazdowy, realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. likwiduje punktowe ograniczenia prędkości. Pozwala to na płynną jazdę pociągów oraz utrzymanie rozkładowych, a nawet skracanie czasów podróży. Nowe rozjazdy zwiększają poziom bezpieczeństwa i eliminują przerwy na linii, związane z usuwaniem usterek. Dzięki nowym rozjazdom pociągi sprawnie zmieniają tor, np. przejeżdżają z toru głównego na tory sąsiednie. Dla składów towarowych płynny przejazd, bez zbędnych zwolnień, to bardziej ekonomiczny przewóz ładunków.

Łącznie, w ramach programu rozjazdowego zamontowano 244 nowe rozjazdy w 12 województwach. Urządzenia zapewniają sprawniejsze przejazdy pociągów m.in. na stacjach Elbląg, Smardzów Wrocławski, Kraski, Radom Wschodni, Poznań Górczyn i Bąkowiec.

Najwięcej nowych rozjazdów zabudowano na torach w województwach: wielkopolskim (62), zachodniopomorskim (41), mazowieckim (28), świętokrzyskim (24), dolnośląskim (21) i kujawsko-pomorskim (21). Kilkanaście nowych urządzeń służy w woj. lubelskim (12). Zrealizowano w latach 2018-19 r.

Sprawny przejazd także zimą

Aby zapewnić sprawne podróże także w trudnych warunkach pogodowych wszystkie rozjazdy wyposażane zostały w system elektrycznego ogrzewania rozjazdów (EOR). EOR zapobiega zamarzaniu rozjazdów i ułatwia usuwanie śniegu i lodu. Gwarantuje to dobre działanie urządzeń i większą niezawodność transportu kolejowego. Nowoczesne technologie umożliwiają automatyczne załączanie ogrzewania w zależności od zmian temperatury.

Szybki montaż – mniej zmian na linii, sprawniejsze urządzenia

Szybką realizację prac zapewniła tzw. blokowa wymiana rozjazdów. Większość rozjazdów dostarczano na miejsce budowy na specjalnych wagonach - platformach, w kilku blokach. Stare rozjazdy i przylegające do nich odcinki torów były demontowane i po przygotowaniu podłoża od razu zastępowane przez nowe. Takie postępowanie skracało czas montażu i ograniczało zmiany w rozkładzie jazdy. Technologia blokowa została wykorzystana m.in. przy montażu najdłuższych rozjazdów (o promieniu 1200 metrów) w Szczukowicach i Gutowcu.

Projekt rozjazdowy zwiększa poziom bezpieczeństwa na kolei

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. konsekwentnie podnoszą poziom bezpieczeństwa na sieci kolejowej. Montowane są nowoczesne urządzenia sterowania ruchem kolejowym, budowane bezkolizyjne skrzyżowania kolejowo-drogowe, wymieniane tory i sieć trakcyjna. Temu celowi służy także wymiana 244 rozjazdów z projektu „Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym, etap II”.

Poza programem rozjazdowym, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. montują też nowe urządzenia podczas modernizacji linii w ramach Krajowego Programu Kolejowego. W tej perspektywie finansowej (lata 2014-2020) spółka zmodernizuje ponad 5000 rozjazdów.

Projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym - etap II” jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 5.2-20). Wartość projektu 214 533 800 zł.

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. kom. +48 694 480 239

Galeria

Pliki do pobrania

Nowe 244 rozjazdy w torach – bezpieczniejsze i ...

Pobierz
udostępnij drukuj