28.05.2013

Niemal połowa linii na Mazowszu nie zostanie zawieszona

Blisko połowa odcinków linii kolejowych pierwotnie planowanych do czasowego wyłączenia na Mazowszu, pozostanie nadal w użytkowaniu. Podtrzymanie decyzji o zawieszeniu ruchu na dwóch liniach o długości prawie 100 km nie będzie odczuwalne dla pasażerów. Perspektywy przewozów kolejowych na Mazowszu były tematem dyskusji w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie. 

Sieć kolejowa na Mazowszu należy do jednej z najdłuższych i liczy ponad 1600 km. Plany czasowego wyłączenia dotyczą dwóch odcinków w północnym i wschodnim regionie województwa, dotychczas śladowo wykorzystywanych przez pociągi towarowe na poziomie 2-3 składów tygodniowo. Wielkość  deficytu oraz brak zainteresowania przewoźników spowodował, że od grudnia 2013 r. są przewidziane do wyłączenia dwa odcinki Ostrołęka - Wielbark ( 72 km) oraz Sokołów Podlaski - Siedlce (30 km). Nadal w użytkowaniu zostaną utrzymane odcinki: Ostrołęka – Małkinia (52,2 km) oraz Ostrołęka Czerwony Bór (20 km) i Śniadowo – Łomża (17 km). 

W połowie lutego zarządca infrastruktury zaprezentował plany optymalizacji sieci kolejowej, w których zaproponowano czasowe wyłączenie z eksploatacji 90 odcinków linii kolejowych o łącznej długości 2 tys. km na terenie całego kraju. 

Jeszcze przed ogłoszeniem naszych planów rozpoczęliśmy spotkania z samorządami, przewoźnikami i przedsiębiorcami na dużą skalę wykorzystującymi transport kolejowy. Obecna korekta naszych planów wynika z deklaracji przewoźników zgłaszających nowe potrzeby na przewozy oraz zamówienia do rocznego rozkładu jazdy. Liczymy na spełnienie zgłoszonych deklaracji i wzrost przewozów. Jednocześnie musimy podkreślić, że przywrócone odcinki będą stale monitorowane, a w przypadku realizacji pracy przewozowej na poziomie niższym niż zgłaszano we wnioskach i planach, nie wykluczamy ich ponownej oceny pod kątem możliwości czasowego wyłączenia z eksploatacji. Efektywne zarządzanie infrastrukturą polega również na dostosowaniu jej zakresu do potrzeb zgłaszanych przez przewoźników – mówi Andrzej Pawłowski – wiceprezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.”.

W rezultacie otrzymanych deklaracji ograniczono pierwotne plany i zdecydowano o utrzymaniu ruchu na 49 odcinkach w całym kraju. Optymalizacja sieci ma przynieść oszczędności rzędu kilkudziesięciu milionów złotych rocznie i w ten sposób pozwoli wygenerować dodatkowe nakłady na utrzymanie linii intensywnie eksploatowanych przez przewoźników. Dzięki takim działaniom przychody z udostępniania torów będzie można w pełni wykorzystać na utrzymanie funkcjonujących linii w jak najlepszym stanie technicznym. 

Cele jakie podczas prac nad optymalizacją sieci postawił przed sobą zarządca infrastruktury były następujące:

 

 • stabilne stawki dostępu dla przewoźników – jako motor napędowy dla rozwoju rynku kolejowego w Polsce
 • zapewnienie wysokiej jakości i bezpiecznej infrastruktury
 • zbilansowanie PLK jako spółki będącej własnością skarbu państwa

 


Podczas prac analitycznych PKP PLK nie kierowały się jedynie wynikiem ekonomicznym badanych linii. W trakcie gruntownej analizy brano pod uwagę szereg czynników i danych z ostatnich 7 lat:

 

 • przychody i koszty danego odcinka
 • wynik finansowy i utracone przychody na całych trasach
 • ruch pasażerski i towarowy
 • liczbę mieszkańców terenu wokół danego odcinka
 • poziom bezrobocia
 • liczbę samochodów i gęstość dróg
 • siatkę połączeń alternatywnych, w tym czasy przejazdu
 • ceny połączeń alternatywnych,
 • liczbę dużych zakładów pracy i firm produkcyjnych.

 

 

Założenia optymalizacji sieci są następujące:

 

 • żaden z odcinków nie zostanie zlikwidowany, a jedynie czasowo wyłączony z ruchu
 • w kolejnych latach będzie możliwość powrotu do korzystania z wyłączanych teraz odcinków
 • część linii kolejowych została przywrócona z listy odcinków przeznaczonych do czasowego wyłączenia
 • intencją PLK jest zminimalizowanie kosztów wyłącznie na odcinkach gdzie skutki społeczne i gospodarcze są zerowo lub minimalne
 • podstawą do korekty wcześniejszych założeń były deklaracje inwestycji samorządowych oraz nowe plany przewoźników i zgłoszenia do rocznego rozkładu jazdy na rok 2014

 

 

Optymalizacja sieci kolejowej to tylko jeden z elementów programu poprawy jakości linii, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i ułatwienia dostępu do infrastruktury przewoźnikom. Dzięki temu zarządca infrastruktury chce osiągnąć:

 

 • konkurencyjność względem ruchu drogowego poprzez atrakcyjny czas przejazdu
 • podniesienie parametrów ciągów towarowych poprzez podniesienie prędkości handlowej oraz eliminację ograniczeń prędkości i nacisku osi
 • optymalizacja wykorzystania parametrów infrastruktury w wyniku zmian otoczenia prawnego
 • poprawa przepustowości i płynności ruchu na dojeździe do aglomeracji z zidentyfikowaną potrzebą w tym zakresie (Warszawa, Śląsk, łódzki węzeł kolejowy)
 • podniesienie efektywności zarządcy infrastruktury i obniżenie kosztów w długim okresie (np. poprzez zmianę przejazdów strzeżonych na automatyczne)

 

 

Obecnie 90% ruchu kolejowego w Polsce odbywa się po około 12 tysiącach km linii kolejowych z ponad 19 tysięcy km zarządzanych przez PLK. 

 

Informacje dla mediów
Robert Kuczyński
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
robert.kuczynski@plk-sa.pl
22 473 30 02

udostępnij drukuj