22.01.2007

Narada inwestycyjna

W dniach 16 - 19 stycznia 2007 r. w ośrodku szkoleniowym Centrali PKP S.A. w Jachrance, odbyła się narada z Zarządem Spółki PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w sprawach inwestycyjnych.

Pierwszego dnia (16 stycznia) miało miejsce spotkanie z p. Antonio Caiano Colaco z Dyrekcji Generalnej Energii i Transportu Komisji Europejskiej, który przedstawił prezentację na temat strategii rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce.
W kolejnych dniach (17-19 stycznia) odbywały się spotkania dot. omówienia prowadzonych inwestycji z kadrą kierowniczą Spółki, wyższego i średniego szczebla zarządzania, zajmującą się inwestycjami.


Galeria

udostępnij drukuj