21.05.2013

Najpierw sufit! Rusza kolejny etap budowy dworca Fabrycznego

Na budowie dworca Łódź Fabryczna ruszają prace przy wylewaniu stropu nowej stacji. Jej sufit będzie miał powierzchnię boiska piłkarskiego. To początek nowej, poważnej operacji logistycznej przy tej ogromnej inwestycji. Sporo zmian również na sąsiedniej stacji - Łódź Widzew, gdzie w najbliższych tygodniach ruszy budowa nowych peronów. Te prace wykonywane są przy ciągłym prowadzeniu ruchu kolejowego. 

Przygotowanie placu budowy nowego dworca, po demontażu kilku kilometrów torów, rozbiórce  budynków, w tym starego dworca, wymagało wykonania wykopu o długości 500 metrów, szerokości 120 metrów i głębokości 8 metrów. Łącznie przy budowie stacji przewiduje się wywiezienie 1,5 mln m3 gruntu. Kolejnym etapem budowy było wykonanie ścian szczelinowych. Z zaplanowanych ścian o powierzchni około 40 000 m2 (blisko 2 km długości) wykonano już połowę, która posłuży głównie do podtrzymania płyty stropowej stacji. Do konstrukcji dworca zaplanowano wykorzystanie ok. 70 tys. m3  betonu i ok. 10 tys. ton stali na zbrojenia.

Budowa hali peronowej dworca Łódź Fabryczna zaczęła się … od jej sufitu, 8 metrów poniżej pierwotnego poziomu gruntu. Plac na którym jest wylewana płyta stropowa ma wielkość boiska piłkarskiego, został podzielony na 3 części, a każda z nich na kilkanaście działek roboczych. Prace będą polegały na wylewaniu, warstwa po warstwie, kolejnych porcji betonu na każdej z działek. Pierwsza część płyty została podzielona na 13 działek o wielkości ok. 25 x 25 m – na każdej z nich znajdzie się ok. 1000 m3 betonu. 

Nim został wylany pierwszy metr sześcienny betonu, który stworzy dach hali peronowej, wykopano dodatkowo ok. 1,5 m gruntu od poziomu posadowienia płyty. Na odpowiednio wyrównanym i zagęszczonym podłożu układany jest tzw. chudy beton, który podczas budowy niższego poziomu stacji zostanie usunięty. Na tak przygotowanym podłożu montowane jest zbrojenie konstrukcyjne, następnie jest przygotowywane deskowanie do formowania pionowych elementy płyty i wreszcie na całą działkę roboczą jest wylewany właściwy beton. Projekt zakłada, że całkowita powierzchnia płyty w obszarze stacji i parkingu będzie miała powierzchnię ok. 65 tys. m2  (6 boisk piłkarskich).

Równolegle z pracami na „Fabrycznym” rozpędzają się prace przy modernizacji stacji Łódź Widzew, poprzedzone rozległymi pracami przygotowawczymi i modernizacją trasy Łódź Kaliska – Łódź Chojny – Łódź Widzew. Dokonano już demontażu blisko 50 kilometrów torów, oczyszczono i wykarczowano teren, rozebrano kładkę dla pieszych (będzie zastąpiona przejściem podziemnym). Ponadto dokonano przełożenia części instalacji, które kolidowałyby z wykopami podczas wykonywania prac. Układ torowy został ograniczony jedynie do zakresu niezbędnego do zachowania przejezdności stacji. Na stacji Łódź Widzew w najbliższych tygodniach zacznie się budowa przejścia podziemnego i nowych peronów, odsuniętych na zachód w stosunku do miejsca gdzie dziś zatrzymują się pociągi. Docelowo stacja Łódź – Widzew będzie wyposażona w trzy nowe perony, podziemny korytarz i rozległą halę zakrywającą wszystkie perony. W ramach projektu zaplanowano między innymi budowę 22 kilometrów nowych torów i montaż 50 nowych rozjazdów, usprawniających ruch na przyszłej stacji.

Jednoczesna modernizacja dwóch kluczowych obiektów kolejowych wymagała przygotowań logistycznych na szeroką skalę, celem było utrzymanie ruchu pociągów. Wykonawca, który wcześniej zmodernizował łódzką obwodnicę kolejową, od stacji Łódź Kaliska przez Łódź Chojny 

do stacji Łódź Widzew, prowadzi teraz prace na samej stacji i w jej pobliżu. Najważniejsze obecnie prowadzone roboty to przebudowa tej części stacji, z której wyjeżdżają pociągi w stronę Chojen, przyszłej stacji Łódź Fabryczna i Zgierza. Ruch na linii prowadzącej do Zgierza został zawieszony, a korzystają z tego również ekipy zajmujące się jeszcze jednym projektem kolejowym dla Łodzi – rewitalizacją trasy Zgierz – Łódź Widzew dla potrzeb aglomeracyjnego ruchu pasażerskiego. 

Zgodnie z umową nowy dworzec Łódź Fabryczna ma być gotowy do końca lutego 2015 roku, a stacja Łódź Widzew - do końca 2014 roku. Wartość kontraktu związanego z budową nowego dworca Łódź Fabryczna, realizowanego przez konsorcjum  Torpol Sp. z o.o. Astaldi S.p.A., Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. sięga 1,5 mld złotych. Wartość prac, realizowanych przez spółkę Trakcja Polska SA, związanych z modernizacją stacji Łódź Widzew to ponad 200 milionów złotych. 

Modernizacja jest prowadzona w ramach projektu „Modernizacja  linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II Lot B- odcinek Łódź Widzew – Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów  oraz obsługi podróżnych”

Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Zobacz fotogalerię

 

 Informacje dla mediów:

Maciej Dutkiewicz
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 22 47 336 40 

Galeria

udostępnij drukuj