22.05.2007

Nagroda dla Oddziału Regionalnego w Krakowie

W dniu 18.04.2007 r., na uroczystej Gali w Lublinie z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, wręczone zostały nagrody firmom, instytucjom, które w minionym roku

w szczególny sposób przyczyniły się do opieki nad zabytkami.

 

W kategoriach:

  • zabytek zadbany – Laureatem konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków-został Oddział Regionalny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w Krakowie, za kompleksowy remont wiaduktu kolejowego nad ul. Lubicz w Krakowie oraz MPK Kraków za remont murów oporowych i podpór wiaduktu, przywracający wysokie walory architektoniczne i artystyczne obiektu.

W/w obiekt został jednocześnie nominowany do tytułu „ Modernizacja roku 2006”.

  • zadanie inwestycyjne- Remont wiaduktu kolejowego w km 0.083 ( nad ul. Lubicz w Krakowie ) linii nr 91 Kraków – Medyka zostało zrealizowane ze środków Funduszu Kolejowego i częściowo ze środków własnych PLK S.A.

Wykonawcą był Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Inżynieryjnych SANEL sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

Zakres prac wykonanych w okresie od 17.07 -16 .11.2006 r. obejmował :

- wymianę skrajnych stalowych belek skrzynkowych,
- czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej oraz barierek,
- położenie nowej izolacji blach nieckowych,
- wykonanie odwodnienia obiektu z włączeniem do kolektora miejskiego,
- wykonanie nowych murków żwirowych, płyt przejściowych oraz dylatacji szczelnych,
- roboty torowe.

Galeria

udostępnij drukuj