31.07.2012

Nadzór inwestorski nad modernizacją odcinka Poznań – Czempiń

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na nadzór inwestorski nad modernizacją linii kolejowej E 59, odcinek Czempiń – Poznań. Zaplanowane prace modernizacyjne na tym odcinku oraz na terenie Dolnego Śląska pozwolą skrócić w 2014 roku podróż z Poznania do Wrocławia do 1 godziny i 40 minut

W postępowaniu przetargowym za najbardziej korzystną uznano ofertę przedstawioną przez konsorcjum:

  • Biuro Realizacji Inwestycji KOLTECH INWESTOR Sp. z o.o., Warszawa;
  • KB Pomorze Sp. z o.o., Gdańsk;

o wartości 4 886 000,00 PLN netto; 6 009 780,00 PLN brutto.

Głównym zadaniem wykonawcy jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami modernizacyjnymi na trasie Poznań – Wrocław,  na odcinku Czempiń – Poznań i współpraca z dyrektorem projektu i kierownikami kontraktów. Umowa obejmuje nadzór, administrowanie i koordynację umów.

Modernizowany odcinek linii Czempiń – Poznań liczy ponad 32 kilometry. Modernizacja pozwoli na dostosowanie linii do wymagań określonych w umowach międzynarodowych AGC i AGTC i umożliwi skrócenie czasu podróży i zwiększenie przepustowości.


Zadanie: Nadzór nad modernizacją linii kolejowej E 59, odcinek Czempiń – Poznań odbywa się w ramach projektu POIiŚ 7.1-5.1 „Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap III, odcinek Czempiń – Poznań”

 


Informacje dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
tel.22 47 336 40
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl

 Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Galeria

udostępnij drukuj