24.02.2006

Modernizacja węzla kolejowego w Poznaniu - informacja prasowa

24 lutego 2006 r. w Warszawie został podpisany kolejny kontrakt związany z zadaniem w Ministerstwie Transportu i Budownictwa ISPA/FS 2001/PL/16/P/PT/015 “Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce”. Więcej informacji w załączniku

 

udostępnij drukuj