20.02.2008

Modernizacja Poznańskiego Węzła Kolejowego-podpisanie umowy

20 lutego br. o godz. 13 w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. została podpisana umowa FS nr 2001/Pl/16/P/PT/014 na kontynuację nadzoru nad robotami w ramach projektu FS nr 2001/PL/16/P/PT/014 "Modernizacja Poznańskiego Węzła Kolejowego (linia kolejowa E 20) zlokalizowanego w Polsce".

Umowę ze strony Wykonawcy - Konsorcjum Jacobs Polska Sp.
z o.o. , w którego skład wchodzą: Jacobs Polska Sp. z o.o., Scott Wilson Ltd, Halcrow Group Ltd. - podpisał Marian Smolec, Dyrektor Działu Kolejowego.
Natomiast ze strony PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. członkowie Zarządu: Teresa Zwiernik oraz Agnieszka Safuta-Pawlak.

  • Wartość umowy netto: 1 419 000, 00 EUR
  • Okres realizacji wynosi 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

informacja prasowa

Galeria

udostępnij drukuj