15.07.2009

Modernizacja nawierzchni linii kolejowej Nr 202 Gdańsk – Stargard Szczeciński

2 lipca 2009 r. w siedzibie Oddziału Regionalnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Szczecinie została podpisana umowa „Modernizacja nawierzchni linii kolejowej Nr 202 Gdańsk – Stargard Szczeciński na odcinku Białogard – Cieszyno Łobeskie w km 276,357 - 289,100”.

W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę podpisali:

Józef Matuszczak - Naczelny Dyrektor PKP PLK  S.A. Oddziału  Regionalnego w Szczecinie i Helena Judkowiak - Gospodarek - Zastępca Naczelnego Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych,

Ze strony wykonawcy umowe podpisali:

Mirosław Okniański, pełnomocnik Schweerbau GmbH & Co. KG Bauunternehmen

Koszt prac prowadzonych w okresie od 14 września 2009 r. do 30 listopada 2009 r. wyniesie: 22 464 766,00  PLN brutto

Źródła finansowania zadania inwestycyjnego:

-  90 %   Fundusz Kolejowy
-  10 %   środki własne PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Na długości 12,8 km zostanie wykonana kompleksowa wymiana nawierzchni wraz ze wzmocnieniem skarp i nasypów, odnowione zostaną rowy odwadniające, zmodernizowane rozjazdy oraz przejazdy kolejowe a także wymienione sygnalizatory drogowe.

Dzięki poniesionym nakładom zwiększymy rozkładową prędkość do 120 km/h, poprawimy bezpieczeństwo, zmniejszymy koszty utrzymania infrastruktury oraz będziemy mogli przedstawić bardziej atrakcyjną ofertę dla przewozów pasażerskich i towarowych.

udostępnij drukuj