23.09.2009

Modernizacja linii kolejowych w woj. zachodnio-pomorskim

Szybciej, wygodniej i bezpieczniej ! Oddział Regionalny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Szczecinie realizuje to hasło systematycznie wykonując swoje zadania.

Od kwietnia do czerwca 2009 r.  przeprowadzono modernizację odcinka linii Świdwin-Łobez. Na długości 10,9 km  została wykonana kompleksowa wymiana nawierzchni wraz ze wzmocnieniem skarp, odnowiono rowy odwadniające, zmodernizowano rozjazdy w Worowie i wymieniono sygnalizatory drogowe (na diodowe, bardziej widoczne dla kierowców) na 5 przejazdach kolejowo-drogowych. Koszt prac wyniósł ok. 25,6 mln PLN.

14 września br. rozpoczęto prace na odcinku Łobez-Runowo Pomorskie. Zgodnie z podpisaną 2 lipca 2009r. umową, firma Schweerbau GmbH na długości 12,8 km wykona kompleksową wymianę nawierzchni, wzmocni skarpy, odnowi rowy odwadniające oraz zmodernizuje rozjazdy i przejazdy kolejowe.Koszt robót, których planowanie zakończenie nastąpi 30 listopada br. szacuje się na ok. 22,5 mln PLN.

Dzięki poniesionym nakładom zwiększy się rozkładowa prędkość  pociągów do 120 km/h, poprawi się bezpieczeństwo i zmniejszą bieżące koszty utrzymania infrastruktury kolejowej.

Zakres wykonywanych robót wymusza całkowite wstrzymanie ruchu pociągów na odcinku Łobez-Runowo Pomorskie od 14 września do 7 listopada 2009r. Za pociągi lokalne zostanie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa między Łobzem, a Runowem Pomorskim, a dla pociągów dalekobieżnych między Świdwinem, a Runowem Pomorskim.

Świadomi jesteśmy faktu, iż stanowi to utrudnienie dla podróżnych, ale nie ma innej alternatywy przy prowadzeniu modernizacji na linii jednotorowej.

W ciągu ostatniego miesiąca na nowych torach pracował skład szwajcarskiej firmy SPENO będący zespołem urządzeń szlifujących szyny. Szlifowanie likwiduje drobne nierówności, będące przyczyną hałasu i wibracji, przenoszących się na wagony. Uzyskujemy dzięki temu większy komfort jazdy i zapobiegamy szybszemu zużywaniu się nawierzchni kolejowej i zestawów taboru.

W sierpniu br. przeprowadzone zostało szlifowanie szyn między Szczecinem Dąbie, a Świnoujściem oraz między Szczecinem Rumieńce, a granicą państwa. We wrześniu pociąg SPENO pracuje między Białogardem a Łobzem.

Wszystkie opisane działania zmierzają do poprawy komfortu podróżowania i dają możliwość przedstawienia atrakcyjnych ofert dla przewoźnikówkolejowych.

Romana Nakoneczna
Rzecznik Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Oddział Regionalny w Szczecinie

Galeria

udostępnij drukuj