20.07.2012

Modernizacja linii kolejowej przyczyni się do rozwoju portu w Gdańsku

Modernizacja linii kolejowej do portu w Gdańsku pozwoli na intensywniejszy ruch pociągów towarowych wiozących towary masowe i kontenery. Prace które wykonają PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwolą usprawnić również ruch statków na Martwej Wiśle.

Dzięki modernizacji linii kolejowej prowadzącej do portu w Gdańsku jej przepustowość wzrośnie  trzykrotnie. Jednym z istotnych elementów prac jakie zostaną wykonane jest budowa nowego dwutorowego mostu nad Martwą Wisłą, który będzie wyższy niż dotychczasowy,  co w konsekwencji pozwoli na swobodną żeglugę statków w kierunku Gdańska. Modernizacja linii kolejowej jest uzupełnieniem planów inwestycyjnych Portu Gdańsk, zakładających rozwój baz przeładunkowych, terminali kontenerowych i powstanie nowoczesnego centrum dystrybucyjno-logistycznego.

Linia kolejowa Pruszcz Gdański - Gdańsk Port Północny jest typową linią dedykowana dla ruchu towarowego. Jej długość wynosi ponad 16 km, a ze względu na zły stan techniczny - od 2002 r. - ruch odbywa się tylko po jednym torze. Obecnie jej przepustowość pozwala na przejazd 82 pociągów na dobę. Z uwagi na parametry eksploatacyjne prędkość maksymalna na linii wynosi 60 km/h, jednak  w niektórych miejscach ze względu na zły stan techniczny torów pociągi muszą zwalniać do 20 km/h.

W ramach pierwszego etapu inwestycji został już przygotowany projekt budowlany oraz wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach pozwolenia na realizację przedsięwzięcia. Drugim etapem inwestycji, która zacznie się w 2013 roku będą roboty budowlane. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wkrótce ogłoszą postępowanie przetargowe na ich wykonanie. Inwestycja będzie polegała nie tylko na budowie nowych torów w miejsce istniejących ale również obejmie instalację europejskiego systemu sterowania ruchem pociągów ERTMS. Zarządzeniem ruchem kolejowym będzie odbywało się z lokalnego centrum sterowania Gdańsk Port Północy.
Po zakończeniu inwestycji pociągi towarowe będą mogły jeździć z prędkością 100 km/h, a czas jazdy do portu skróci się o ponad połowę. Ważnym efektem inwestycji będzie również możliwość wjazdu na linię cięższych pociągów niż dotychczas. Szacowany koszt inwestycji to około 505 mln zł i jej realizacja zaplanowana jest na lata 2013 - 2014.  

Informacje dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 22 47 33 640

 

„Projekt  ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko”

Galeria

Pliki do pobrania

202_2012_Informacja_Prasowa_nowy_Port_Gdanski.mp3

Pobierz
udostępnij drukuj