17.04.2009

Modernizacja linii kolejowej nr 223 Czerwonka - Ełk na odcinku Orzysz - Ełk

 

W dniu 16.04.2009r. w siedzibie Oddziału Regionalnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Gdańsku została podpisana umowa nr B/05/03d/001/00/5555/09 na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja linii kolejowej nr 223 Czerwonka -  Ełk, na odcinku Orzysz - Ełk".

W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę podpisali:

- Bogusław Bogdan Bobkowski Zastępca Naczelnego Dyrektora ds. Projektów Inwestycyjnych Oddziału Regionalnego w Gdańsk

- Krzysztof Jasieński - Zastępca Naczelnego Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych,

Natomiast ze strony wykonawcy działającego jako Konsorcjum Firm, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych - 7 S.A., partnerem zaś Andrzej Sawicki, umowę podpisali:

- Jan Sęktas Wiceprezes Zarządu
- Tadeusz Bogdan Wiceprezes Zarządu.

Źródła finansowania zadania inwestycyjnego:
- środki Budżetu Państwa
Wartość umowy wynosi: 46 440 968,13 zł brutto

Termin realizacji umowy: 30.11.2012r.


W ramach zadania zostanie zmodernizowana nawierzchnia torowa na stacjach i szlakach o łącznej długości 35,4 km wraz z budową i odbudową rowów bocznych, drenażu na szlakach i poszerzeniem nasypów. Ponadto zmodernizowana zostanie nawierzchnia 13 przejazdów kolejowych.

Głównym celem realizacji inwestycji jest podwyższenie standardu technicznego linii nr 223 na odcinku Orzysz - Ełk, poprzez osiągnięcie prędkości rozkładowej 80 km/h dla pociągów pasażerskich oraz 60 km/h dla pociągów towarowych. Dzięki poniesionym nakładom zwiększymy bezpieczeństwo ruchu kolejowego, zmniejszymy koszty utrzymania infrastruktury oraz będziemy mogli przedstawić bardziej atrakcyjną ofertę dla przewozów pasażerskich i towarowych.

 

Ewa Symonowicz-Ginter
Rzecznik Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Oddział Regionalny w Gdańsku
tel. 058 721 34 89, 694 480 211
e-mail:e.symonowicz-ginter@plk-sa.pl

 


 

 

Galeria

udostępnij drukuj