26.08.2008

Modernizacja linii E 65-podpisanie umowy.

26 sierpnia 2008 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisano umowę FS 2005/PL/16/C/PT/001-11 "Nadzór nad modernizacją linii kolejowej E 65 na odcinku od km 287,700 do km 315,700 (obszar LCS Tczew) w ramach projektu FS 2005/PL/16/C/PT/001 Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa-Gdynia, etap II".

Wykonawcą umowy jest MGGP S.A. (Lider) oraz AGUA Y ESTRUCTURAS S.A.(Partner). Umowa zostanie zrealizowana w rozbiciu na dwa okresy:

  • nadzór w okresie realizacji robót budowlanych-24 miesiące
  • nadzór w okresie gwarancji dla robót budowlanych oraz przygotowanie sprawozdania końcowego-12 miesięcy.

Wartość umowy wynosi 1 852 000,00 euro netto (2 259 440,00 euro brutto).

Przyznana pomoc ze środków UE obejmuje 84% całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Pozostała część kosztów w wysokości 16%, zostanie pokryta ze środków z budżetu państwa. Podatek VAT zostanie sfinansowany ze środków własnych PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

prezentacja
komunikat prasowy

Galeria

udostępnij drukuj