13.08.2009

Modernizacja linii E 30 - otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym

12.08.2009 r., w siedzibie Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr FS 2002/PL/16/P/PT/016-08 na zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego "Wypełnienie wymogów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Modernizacja linii kolejowej E 30 na odcinkach Węgliniec - Zgorzelec i Węgliniec - Bielawa Dolna".

Postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),

 • kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 9 624 897, 44 EURO brutto
 • okres realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty rozpoczęcia ustalonej zgodnie z Warunkami Umowy

W wyżej wymienionym postępowaniu wpłynęło sześć ofert:

1.         Skanska S.A.
            ul. Gen. J. Zajączka 9
            01-518 Warszawa

Oferowana cena: 6 250 666,83 euro netto; 7 625 813,53 euro brutto

2.         Konsorcjum firm:

 • Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Lublinie Expol S.A. – Lider.
  ul. M. Rataja 15b
  20-270 Lublin
 • Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego „Transkol” Sp.  z o.o. – Partner
  ul. Długa 29
  25-650 Kielce
 • PPHU „Eurometal” Jerzy Maliszczuk – Partner
  ul. Płochocińska 19
  03-191 Warszawa

Oferowana cena: 6 892 100,00 euro netto; 8 408 362,00 euro brutto

3.         Konsorcjum firm:

 • Trakcja Polska S.A.
  Al. Jana Pawła II nr 11
  00-828 Warszawa
 • Przedsiębiorstwo Robót  Kolejowych i Inżynieryjnych S.A.
  ul. Kniaziewicza 19
  50 – 950 Wrocław

 Oferowana cena: 6 332 232,43 euro netto; 7 725 323,56 euro brutto

4.         Konsorcjum firm:

 • VolkerRail Polska Sp. z o.o.
  Al. Armii Krajowej 59
  50-541 Wrocław
 • Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego i Inżynieryjnego „Infrakol” S.C.
  ul. Rapackiego 14
  59-400 Jawor
 • Emte Polska Sp. z.o.o.
  ul. Samsonowicza 45
  25-550 Kielce

Oferowana cena: 6 529 160,00 euro netto; 7 965 575,20 euro brutto

5.         Konsorcjum firm:

 • Tchas, spol. s r.o.z siedzibą Ostrava, Ostrava-Poruba, Francouzska 6167, kod pocztowy 708 00
 • Tchas Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  ul. Górczewska 212/226
  01-460 Warszawa

Oferowana cena: 6 608 069,58 euro netto; 8 061 844,89 euro brutto

6.         Konsorcjum firm:

 • Ekobel Schallschutz Sp. z o.o.
  Al. Solidarności 46
  61-696 Poznań
 • Egbud Sp. z o.o.
  ul. M. Energetyków 3
  59-916 Bogatynia
 • Carbologistic Sp. z o.o.
  ul. Legionów 93/95
  91-072 Łódź

Oferowana cena: 6 040 833,50 euro netto; 7 369 816,87 euro brutto

 

Galeria

udostępnij drukuj