12.02.2016

Miliardy złotych na poprawę kolejowych tras towarowych

Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich, polepszenie warunków dla przewozu towarów na Górnym Śląsku, zmodernizowane trasy. PLK w nowej perspektywie poprawia warunki dla przewoźników towarowych. Nowe inwestycje pozwolą na podniesienie prędkości i przepustowości na szlakach oraz umożliwią rozwój transportu towarów.

Znacząca poprawa warunków dla transportu towarów jest jednym z głównych celów zarządcy infrastruktury kolejowej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Dzięki realizowanym i przygotowywanym przez Polskie Linie Kolejowe inwestycjom, jak: remonty szlaków towarowych, wyjazdów ze Śląska, czy dojazdów do portów, polepszy się stan infrastruktury dla przewoźników towarowych, co wpłynie na wzmocnienie efektywności transportu kolejowego jako ekologicznego i konkurencyjnego środka przewozu towarów względem transportu drogowego. 

Poprawa dostępu do portów morskich

Jednym z czołowych założeń w nowej perspektywie finansowej jest poprawa dostępu kolejowego do dużych portów morskich w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Świnoujściu. Prace obejmują modernizację, budowę i rozbudowę infrastruktury kolejowej oraz inwestycje umożliwiające obsługę rosnącego transportu morskiego z wykorzystaniem transportu kolejowego. Na poprawę dostępu do portu Gdynia PLK planują przeznaczyć 850 mln zł, portu Gdańsk 600 mln zł, natomiast koszt realizacji inwestycji poprawy dostępu do portu Szczecin i Świnoujście wynosi ok. 640 mln zł.

Realizacja projektów poprawi parametry techniczno-eksploatacyjne, zwiększy przepustowość oraz zlikwiduje ograniczenia prędkości. Na ważnych trasach towarowych, np. linia E 65 (tzw. „Węglówka”) i linia E 59 („Nadodrzanka”), pociągi pojadą z prędkością do 120km/h. Inwestycje przyczynią się do poprawy warunków obsługi przewozów intermodalnych oraz zwiększą bezpieczeństwo i płynność prowadzenia ruchu w Korytarzu Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie. Lepsze i efektywniejsze połączenie portów z siecią kolejową na terenie Polski oraz krajów Europy jest kluczowe, zarówno dla dalszego rozwoju portów, jak i poprawy konkurencyjności transportu kolejowego. 

Zarządca infrastruktury w celu poprawy dostępności kolejowej do portów morskich, w ramach nowej perspektywy unijnej, modernizuje linię E 59 na odcinku Wrocław – Szczecin („Nadodrzanka”). Obecnie trwają m.in. prace koło Głogowa. Na poprawę odcinków linii Bytom Odrzański – Głogów oraz Głogów – Rudna Gwizdanów PLK przeznaczyła około 100 mln zł. Linia należy do kluczowych tras kolejowych w naszym kraju. Stanowi ważny element korytarza transportowego E 59 łączącego Skandynawię z południem Europy. 

Kolejnym ważnym szklakiem towarowym, który zostanie wyremontowany jest linia 131, będąca magistralą łączącą Zagłębie Śląsko – Dąbrowskie z wybrzeżem. Planowane inwestycje dotyczą  również odcinka Bydgoszcz - Trójmiasto, obejmującego m.in. linie nr 201. Prace na tej linii (nr 201) obejmą m.in. elektryfikację linii na odcinku Maksymilianowo – Gdynia. Inwestycja ma na celu poprawę parametrów i przepustowości, co umożliwi skierowanie pociągów obsługujących port w Gdyni z ominięciem bardzo obciążonego odcinka Gdynia – Gdańsk – Tczew. Obecnie na wszystkie projekty realizowane jest studium wykonalności, a realizacja przewidywana jest na lata 2018-2022.

Polepszenie warunków dla przewozu towarów na Górnym Śląsku

5,7 mld zł Polskie Linie Kolejowe przeznaczą na poprawę warunków przewozu towarowego i pasażerskiego na Górnym Śląsku. Prace modernizacyjne wykonywane będą na ważnych śląskich liniach kolejowych tj.: linia E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice, linia kolejowa E 30 na odc. Kędzierzyn Koźle– Opole Zachodnie, linia E30 na odc. Katowice – Chorzów Batory oraz Gliwice Łabędy, a także na odcinkach: Gliwice – Oświęcim, Chybie – Nędza/Turze, Dorota – Mysłowice Brzezinka czy Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle.

W obecnej perspektywie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują projekt inwestycyjny pn. „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice Dziedzice Zebrzydowice (granica państwa)”. 

PLK planują w 2018 r. rozpocząć prace, które obejmą pełną modernizację linii z dobudową  dwóch torów na odcinku Będzin – Sosnowiec Główny – Katowice – Katowice Ligota wraz z budową nowych peronów na stacjach i przystankach.

W ramach ogłoszonego przez PLK na początku grudnia przetargu na remont odcinka Chybie – Nędza/Turze o wartości 500 mln zł, spółka planuje odnowić 60 km linii, 30 obiektów inżynieryjnych, 17 stacji i przystanków. Po zakończeniu prac zwiększy się przepustowość linii, a pociągi pojadą 100 km/h. Efektem będzie skrócenie czasu przejazdu w komunikacji pasażerskiej i płynny przejazd pociągów towarowych.

Wszystkie planowane inwestycje mają na celu poprawę parametrów technicznych linii, zwiększenie przepustowości szlaków i likwidowanie ograniczeń prędkości dla transportu towarowego i pasażerskiego w rejonie Górnego Śląska. Na planowanych przedsięwzięciach skorzystają również pasażerowie - dzięki przebudowie infrastruktury na przystankach i stacjach podniesie się  poziom bezpieczeństwa i komfort obsługi podróżnych. Ponadto za 1,7 mld zł planowane są inwestycje finansowane ze środków krajowych, które mają na celu udrożnienie wyjazdów z terenu Górnego Śląska. 

Poprawie przewozów towarowych służą również prace realizowane przez PLK na terenie Dolnego Śląska. Z roku na rok znacząco poprawia się obsługa przewozów na trasie z Wrocławia do Wałbrzycha i Jeleniej Góry. Trwają także prace na linii Wałbrzych – Kłodzko. Przewóz towarów na międzynarodowej trasie z Polski do Niemiec usprawni modernizacja mostu granicznego Bielawa – Dolna - Horka. 

PLK zakłada, że znacząca poprawa warunków przewozu towarów uzyskana będzie dzięki blisko dwukrotnemu podniesieniu średniej prędkości pociągów oraz spójnej sieci połączeń kolejowych o parametrach odpowiadających potrzebom przewoźników. W trakcie modernizacji linii zarządca infrastruktury uwzględnia potrzeby przewoźników, by z wyprzedzeniem przygotować alternatywne trasy przejazdu.Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48 694 480 239

Galeria

Pliki do pobrania

Miliardy złotych na poprawę kolejowych tras towarowych

Pobierz
udostępnij drukuj