24.06.2011

Miliardy na modernizację E 30 w Małopolsce i poprawa linii z RPO

Na terenie Małopolski wiele linii kolejowych jest lub będzie objętych pracami modernizacyjnymi – informował Zbigniew Szafrański prezes PKP Polskich Linii Kolejowych uczestników konferencji „Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa małopolskiego” 22 czerwca w Krakowie.

Najważniejsze są dwa projekty z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: połaczenie Kraków – Katowice oraz Kraków – Rzeszów. Na odcinku Kraków – Rzeszów są podpisane kontrakty na sześciu odcinkach realizacyjnych. Na trasie do Katowic realizowane są cztery projekty. Prace muszą być zakończone do 2014 r., dlatego będą prowadzone bardzo intensywnie równocześnie w kilkunastu lokalizacjach na całej linii kolejowej w trybie projektuj i buduj. Pierwsze prace rozpoczną się po wakacjach - mówił Zbigniew Szafrański. Lata 2011-2013 ze względu na intensywne prace, będą się łączyły z wydłużeniem czasu jazdy i zmianami w rozkładzie z Krakowa do Katowic i Rzeszowa. Aby minimalizować utrudnienia, zwiększony zostanie zakres i formy informowania podróżnych.

Modernizowane są też linie, tworzące połaczenie Krakowa z Warszawą: Olszamowice – Włoszczowa Północ, na odcinku z Grodziska do Zawiercia modernizowane są mosty i przepusty do prędkości ponad 200 km/h, na odcinku Starzyny – Kozłów wymieniany będzie tor, trwają prace na trasie Tunel – Kraków i zlikwidowane będą osuwiska wywołane zeszłoroczną powodzią. Po zakończeniu prac czas przejazdu pociągiem konwencjonalnym ze stolicy do Krakowa skróci się do 2h 15 min.

Prace z Regionalnych Programów Operacyjnych województwa małopolskiego obejmują dwa projekty: modernizację linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów – Oświęcim na odcinku Kraków Bonarka – Kraków Swoszowice oraz modernizację linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów na odcinku Tarnów – Stróże, oba w zakresie poprawy transportu publicznego i systemu kolejowych przewozów pasażerskich.

Według PLK dla krakowskiego węzła kolejowego potrzebne jest studium wykonalności. Będzie ono niezbędne zarówno dla miasta jak i kolejarzy, aby właściwie planować rozwój infrastruktury kolejowej i jej otoczenia.

Prezes PLK poinformował że jest szansa na realizację do 2014 roku obwodnicy Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki, postulowanej również przez Sejmik i Zarząd Województwa Małopolskiego. PLK rozważa także możliwość realizacji połaczenia z Podłęża w kierunku Tymbarka i Piekiełka. Wraz z innymi pracami, możliwe rozwiązanie skróciłoby dojazd do Zakopanego.

Traktujemy kolej jako fundament transportu publicznego w Małopolsce i tak chcemy widzieć rolę kolei w przyszłości. - stwierdził obecny na spotkaniu wicemarszałek województwa małopolskiego Roman Ciepela. Wicemarszałek wyraził również zadowolenie z tępa przygotowania przez PLK inwestycji na linii E 30.

W dyskusji poruszano m.in. zagadnienia modernizacji przystanku Kraków Mydlniki - Wapiennik, realizacji studium wykonalności krakowskiego węzła kolejowego, połaczenia do Gorlic, możliwości i warunków utrzymania linii lokalnych.

Na konferencji w Krakowie obecni byli członkowie parlamentu, przedstawiciela samorządu i administracji państwowej województwa. Spotkanie, któremu towarzyszyła konferencja prasowa, zakończyło cykl spotkań prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z przedstawicielami samorządów i administracji państwowej szesnastu województw.

 

Mirosław Siemieniec

Rzecznik prasowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

 

Prezentacja "Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa małopolskiego"

Więcej w dziale: Cykl spotkań Prezesa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z władzami samorządowymi

Galeria

udostępnij drukuj