21.12.2009

Miejscowe porozumienia graniczne-informacja dla przewoźników

Informujemy, że dniem 1 stycznia 2010 r. wchodzi w życie poprawka do MPG dla przejścia kolejowego Zebrzydowice-Petrovice u Karvine. Szczegóły znajdują się w wyciągach dla przewoźników kolejowych.

udostępnij drukuj