28.10.2016

Magistrala Wschodnia

Magistrala Wschodnia jest szczególną koncepcją modernizacji istniejących linii kolejowych, łączących ze sobą miasta wojewódzkie Polski Wschodniej, tj. Olsztyn, Białystok, Lublin, Rzeszów i Kielce. 

Podjęte zostaną działania inwestycyjne mające na celu podniesienie parametrów technicznych i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, które umożliwią zwiększenie prędkości oraz przepustowości infrastruktury kolejowej położonej w obrębie Magistrali Wschodniej i jej najbliższym otoczeniu. 

- Inwestycje tworzące tzw. Magistralę Wschodnią przyczynią się do realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, której celem jest m.in. zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa warunków świadczenia usług związanych z przewozem towarów i pasażerów. Liczymy także, że atrakcyjniejsze połączenia między miastami wojewódzkimi Polski Wschodniej doprowadzą do zwiększenia udziału transportu kolejowego w przewozach towarowych i pasażerskich w skali lokalnej, makroregionalnej i krajowej. Spowoduje to odciążenie dróg, a w konsekwencji ograniczy negatywne oddziaływanie transportu samochodowego na środowisko – zaznaczył Adam Hamryszczak, wiceminister rozwoju. 

Dzięki planowanym inwestycjom poprawi się jakość infrastruktury kolejowej pomiędzy wschodnimi miastami wojewódzkimi, co wpłynie na poprawę dostępności transportowej makroregionu Polski Wschodniej. W rezultacie planowanych inwestycji zwiększy się konkurencyjność ekonomiczna makroregionu, co przełoży się na jego szybszy wzrost gospodarczy, a zarazem na poprawę jakości życia mieszkańców Polski Wschodniej. 

- Kolej na Podkarpaciu cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Inwestycje realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wpłyną na atrakcyjność regionu, dając większe możliwości dla rozwoju gospodarki i korzystniejsze warunki dla rozwoju turystyki. Zmodernizowana i nowa infrastruktura kolejowa pozwoli na tworzenie realnej alternatywy dla samochodów i budowanie zintegrowanych centrów przesiadkowych – powiedział Witold Lechowski, wicewojewoda podkarpacki. 

Ponadto, zmodernizowana Magistrala Wschodnia przyczyni się do zwiększenia udziału transportu kolejowego w przewozach towarowych i pasażerskich w skali lokalnej, makroregionalnej i krajowej. Spowoduje to odciążenie dróg oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania transportu samochodowego na środowisko. 

Dzięki efektywnie zainwestowanym środkom zwiększy się dostęp do głównych makroregionalnych i zewnętrznych rynków prac oraz poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Ważnym rezultatem inwestycji kolejowych będą bardziej efektywne i opłacalne przewozy towarowe. 

- Podróżni wygodniej pojadą m.in. pomiędzy Rzeszowem a Ocicami, na trasie Dębica – Padew, Boguchwała – Czudec, Jasło – Nowy Zagórz, oraz na linii E30 z Krakowa do Rzeszowa. Odnowiona będzie stacja w Rzeszowie, powstanie nowy przystanek Rzeszów Zachód, które zyskają połączenie kolejowe z lotniskiem w Jasionce. Podkarpacie zyska również dogodne połączenia z większymi miastami w Polsce dzięki realizacji inwestycji w ramach Magistrali Wschodniej – podkreślił Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 

Prace inwestycyjne w ciągu Magistrali Wschodniej planowane w perspektywie finansowej 2014 2020 i będą finansowane z kilku źródeł. Są nimi CEF, środki krajowe oraz 3 programy operacyjne współfinansowane ze środków UE: Polska Wschodnia 2014-2020 (8 projektów), Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (4 projekty) oraz Regionalne Programy Operacyjne 2014 2020 (2 projekty). Wartość wszystkich projektów związanych z Magistralą Wschodnią przekroczy 6,5 mld zł. Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48 694 480 239


Przebieg Magistrali Wschodniej (graf. w galerii zdjęciowej), która obejmuje ciąg: Olsztyn – Korsze – Kętrzyn – Giżycko – Ełk – Białystok – Czeremcha – Siedlce – Łuków – Dęblin – Lublin – Kraśnik – Tarnobrzeg – Kolbuszowa – Rzeszów, wraz z odgałęzieniem do Kielc: Tarnobrzeg – Ostrowiec Świętokrzyski – Skarżysko – Kielce. 

 

Galeria

Pliki do pobrania

Magistrala Wschodnia

Pobierz
udostępnij drukuj