20.06.2011

Łódzka Kolej Aglomeracyjna – ogłoszono przetarg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

 

15 czerwca 2011 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiła przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i robót w ramach projektu „Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną – etap I ”.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

• sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania wykonywanego w systemie „projektuj  i buduj” oraz uzyskanie wynikających z zobowiązujących przepisów i prawa budowlanego: decyzji administracyjnych, opinii, zgód, uzgodnień, w tym pozwoleń na budowę,

• wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej

• wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej.

 

Głównym celem projektu jest połączenie Łodzi z miastami i gminami leżącymi w obszarze Aglomeracji Łódzkiej za sprawą skoordynowanej sieci transportowej w zakresie przewozu osób, a także integracja zbiorowego transportu publicznego tych miast z transportem kolejowym. Projekt wpłynie na wzrost znaczenia transportu i komunikacji kolejowej w obrębie Aglomeracji Łódzkiej, poprzez poprawę jakości usług związanych z przewozami pasażerskimi, jak również komfortu i bezpieczeństwa podróżowania na objętych projektem przystankach linii kolejowych nr 15, 16, 25 i 540. Realizacja projektu przyczyni się także do wzmocnienia roli transportu kolejowego względem indywidualnego i zbiorowego transportu kołowego. W ramach zadania przebudowanych będzie 9 istniejących stacji i przystanków osobowych oraz wybudowanych 8 nowych przystanków, a na 9 przejazdach zabudowane zostaną urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej.

Przebudowane zostaną przystanki:

na linii nr 15 Bednary – Łódź Kaliska:

• Smardzew,

• Glinnik,

• Swędów,

• Stryków

• Głowno

na linii nr 16 Łódź Widzew – Kutno:

• Zgierz Północ,

• Zgierz Kontrewers (dawne. Jedlicze Łódzkie)

• Grotniki

• Chociszew

Wybudowane zostaną przystanki:

na linii nr 15 Bednary – Łódź Kaliska:

• Radogoszcz Zachód,

• Glinnik Wieś,

• Bratoszewice (relokalizacja istniejącego przystanku),

• Domaniewice Centrum, na linii nr 16 Łódź Widzew - Kutno:

• Zgierz Jaracza,

• Ozorków Nowe Miasto na linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica, odcinek Łódź Kaliska – Łódź Chojny:

• Pabianicka na linii nr 540 Łódź Chojny – Łódź Widzew

• Dąbrowa

 

Oferty można składać do 21 lipca br. Wykonawca na wszystkie prace będzie miał 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 

W październiku 2010 roku podpisana została umowa partnerska, na mocy której Beneficjentem (Liderem) projektu jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., partnerami natomiast są PKP S.A., Gmina Miasta Łódź i Gmina Zgierz. Przewiduje się, iż realizacja inwestycji przeprowadzona będzie w latach 2011 – 2013 przy współfinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych (koszty netto). Koszt projektu wynosi 58,2 mln PLN.

Zadanie realizowane jest m.in. z oszczędności powstałych po wyłonieniu wykonawcy robót dla realizowanego aktualnie zadania pn. „Modernizacja linii Kolejowej nr 15 na odcinku Bednary – Zgierz wraz z budową łącznika na Lotnisko im. W. Reymonta – etap I przebudowa nawierzchni kolejowej na odcinku Łowicz – Zgierz”.

 

Informacje dla mediów

Robert Kuczyński

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Realizacji Inwestycji

tel.22/4732147, e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl

 

„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

Galeria

udostępnij drukuj