01.02.2019

Leszno - inwestycja PLK zwiększy bezpieczeństwo i usprawni komunikację

Za prawie 6 mln zł w Lesznie, w miejscu skrzyżowania kolejowo-drogowego, będzie bezkolizyjny przejazd pociągów i samochodów. Zapewni to wiadukt, budowany przez PKP Polskie Linie kolejowe S.A. w ramach modernizacji linii E59 na odcinku Czempiń – gr. woj. dolnośląskiego. Inwestycja z unijnego programu CEF Łącząc Europę warta jest prawie 1,5 mld zł. 

Nowy wiadukt na ruchliwej ul. Wilkowickiej w Lesznie zapewni większy poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym. Obiekt zastąpi przejazd kolejowo–drogowy, na trzech liniach: Poznań – Wrocław, Łódź Kaliska – Tuplice i Leszno – Zbąszyń. Efektem prac będzie płynny przejazd samochodów i bezpieczny ruch pieszych nad torami. Trzyprzęsłowy 49 m wiadukt będzie miał dwie jezdnie o łącznej szerokości 8 m oraz 3 m trakt pieszo-rowerowy. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przebudują także ul. Wilkowicką na długości około 400 m i wybudują dogodne dojazdy do wiaduktu.

Budowa wiaduktu od 4 lutego wymaga zamknięcia przejazdu kolejowo–drogowego. Zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu – wyznaczone są objazdy. O zmianach informują tablice umieszczone na ulicach.

Wiadukt w Lesznie to jedno z siedmiu dwupoziomowych skrzyżowań, realizowanych w ramach modernizacji linii E 59 między Czempiniem a granicą woj. dolnośląskiego.

Nowe obiekty zwiększą bezpieczeństwo i ułatwią komunikację w Rawiczu na ul. Piłsudskiego – w trakcie budowy i Świętojańskiej – będzie budowany, w Kościanie na ul. Młyńskiej – w trakcie budowy i Gostyńskiej – będzie budowany oraz w Klonówcu – w trakcie budowy i Gołaszynie (na skrzyżowaniu linii kolejowej z drogą gminą Bojanowo - Pakówka) – będzie budowany.

Wykonane dotychczas prace między Czempiniem a gr. woj. dolnośląskiego

Ułożono dwa tory na długości ok. 10 km między Starym Bojanowem a Kościanem. Przebudowano też na tym szlaku 15 obiektów inżynieryjnych. Wybudowano nowe perony na stacji Stare Bojanowo i Przysieka Stara. Powstała też nowa krawędź peronu nr 2 na stacji Kościan i peronu nr 2 na stacji Leszno. Wyremontowany został także tor nr 3 i 5 na stacji Leszno.

Leszno – budowa bezpiecznego przejścia dworzec – perony - miasto

Konstrukcja przejścia pod torami jest na etapie stawianie ścian. Przedłużony o 23 m tunel zapewni bezpieczną komunikację od budynku dworca na perony i drugą stronę stacji do ul. Towarowej, gdzie miasto planuje parking. Gotowa jest połowa (jedna krawędź) peronu nr 2 - korzystają z niej podróżni. W budowie jest druga część oraz nowy peron nr 1. Po zakończeniu podstawowych prac, perony będą wyposażone w informację pasażerską oraz niezbędne oznakowanie. Nowe wiaty ochronią przed deszczem. Zdemontowana stalowa wiata, będzie wykorzystana jako osłona parkingu rowerowego. Modernizacji przejścia pod torami na ul. Słowiańskiej jest na etapie ostatnich prac.

Postęp prac na trasie Stare Bojanowo – Kościan

Dobiega końca modernizacja drugiego toru na odcinku 9 km, między Starym Bojanowem a Kościanem. Wymieniono 19 km sieci trakcyjnej. Zamontowano m.in. 4 nowoczesne rozjazdy, które zostały wyposażone w system elektrycznego ogrzewania. Pozwala to na płynną jazdę pociągów w trudnych warunkach zimowych. Na trzech przejazdach kolejowo – drogowych zwiększył się poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego. Zamontowane są nowe urządzenia sygnalizacji przejazdowej, nowoczesne oświetlenie oraz wyremontowana jezdnia.

Kościan i Stare Bojanowo – budowa wiaduktu i peronów

W Kościanie pasażerowie korzystają już z nowej krawędzi na peronie nr 2. Kontynuowane są prace na pozostałej części oraz na peronie nr 1. Na stacji w nowym przejściu podziemnym budowane są schody na perony oraz szyby windowe. Kontynuowana jest budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Młyńską oraz przejścia pieszo – rowerowego w ciągu ul. Wyzwolenia. Nowy wiadukt kolejowy będzie wbudowany także nad ul. Gostyńską.

Na stacji Stare Bojanowo jest już jeden nowy peron. Kontynuowane są prace przy drugim na oraz torach. Wykonano konstrukcję przejścia pod torami. Rozpoczęła się budowa schodów oraz szybów windowych. Przejazd kolejowo – drogowy na ul. Krętej otrzymał nową nawierzchnię drogową.

W lutym kontynuowane będą prace w torze nr 1 między Kościanem a Czempiniem. Modernizacja obejmie m.in. 8 przepustów i 3 przejazdy kolejowo – drogowe. Rozpocznie się także modernizacja mostu nad Kościańskim Kanałem Obry.

Prace między Lesznem a gr. woj. dolnośląskiego

Prace po firmie Astaldi kontynuuje Zakład Robót Komunikacyjnych DOM Poznań. Niezbędne było przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji robót wykonanych przez Astaldi. Obecnie między Korzeńskiem a Rawiczem ZRK DOM budowane j nowe podtorze. Na stacji Rawicz powstaje nowy peron nr 2. Na obiekcie rozpoczęto układanie płyt peronowych.

Na szlaku Bojanowo – Rydzyna w torze nr 1 ułożono 5 km nowych torów i budowane jest nowe podtorze. Układany jest tor na szlaku Rydzyna – Leszno.

Konieczne są też dodatkowe prace przy wybudowanych przez firmę Astaldi obiektach inżynieryjnych. Trudna sytuacja, którą stworzyło Astaldi na odcinku Leszno – gr. woj. dolnośląskiego powoduje m.in. opóźnienie prac, szacowane na ok. sześć miesięcy.

Zaawansowanie projektu „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń” pozwala ocenić, że pomimo trudności, spowodowanych głównie sytuacją Astaldi, możliwe będzie wykorzystanie środków unijnych przewidzianych na tę inwestycję.

Informacje o projekcie

Modernizacja na odcinku Czempiń – granica woj. dolnośląskiego obejmuje m.in. tory i sieć trakcyjną. Wybudowanych będzie 5 nowych przejść podziemnych, 4 wiadukty kolejowe i 3 wiadukty drogowe. Poziom bezpieczeństwa zwiększy modernizacja 24 przejazdów kolejowo – drogowych i montaż nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Zakończenie robót budowlanych zaplanowane jest na koniec 2020 r. Zakładanym efektem modernizacji jest skrócenie czasu podróży między Poznaniem a Wrocławiem, w tym najszybszych pociągów na modernizowanym 70 km odcinku o około 20 minut. Po załatwieniu wszystkich potrzebnych formalności pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 160 km/h a towarowe do 120 km/h.

Prace realizowane są w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń”. Współfinansowanie Unii Europejskiej ze środków instrumentu „Łącząc Europę”. Całkowity koszt projektu to ponad 1,47 mld zł, z czego około 1,25 mld pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

Projekt „„Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń”. współfinansowany jest przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

„Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji”

Kontakt dla mediów:
Zbigniew Wolny
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: 600 084 749

Galeria

Pliki do pobrania

Leszno - inwestycja PLK zwiększy bezpieczeństwo i ...

Pobierz
udostępnij drukuj