27.05.2015

Lepsze warunki dla przewoźników towarowych na Podlasiu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały dwie umowy, które pozwolą zwiększyć przewóz towarów na wschodniej granicy. Za 1,5 mln zł powstanie dokumentacja na modernizację linii szerokotorowych o łącznej długości ponad 50 km. To kolejne współfinansowane przez UE umowy, dzięki którym usprawniony zostanie ruch kolejowy w województwie podlaskim. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotują studia wykonalności potrzebne do rewitalizacji dwóch tras szerokotorowych biegnących od granicy z Białorusią, do terminali przeładunkowych. Dokumentacja obejmie trasę od granicy w kierunku Siemianówki do Chryzanowa (27 km) i odcinek z Kuźnicy Białostockiej do Gieniuszy przez Sokółkę (26 km).


Cięższe i szybsze pociągi na szerokich torach

Zaplanowane przez PLK prace rewitalizacyjne poprawią stan torów i pozwolą na pełny załadunek szerokotorowych wagonów przekraczających wschodnią granicę. W każdym wagonie ładunek będzie mógł być cięższy nawet o 10 ton niż obecnie. Planowane przez PLK prace pozwolą również trzykrotnie podwyższyć prędkość pociągów jadących po szerokich torach. Po modernizacji na obydwu trasach pociągi będą mogły poruszać się z prędkością 60 km/h. Obecnie składy jadące z Białorusi do Sokółki miejscami zwalniają nawet do 20 km/h. 


PLK skorzystają z regionalnych środków UE dla podlaskiego

Umowy na opracowanie studiów wykonalności opiewają na łączną kwotę 1 mln 529 tys. zł netto. Dokumentacja ma być gotowa w połowie 2016 roku. Realizacja projektów zaplanowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w perspektywie finansowania UE na lata 2014 – 2020. 


Powrót kolei do Łomży

PLK opracowują również dokumentację potrzebną do rewitalizacji nieczynnej 70-km trasy Łapy – Łomża. Zarządca sieci kolejowej chce odnowić linię wykorzystując regionalne fundusze UE na lata 2014 – 2020. Według planów wymienione zostaną m.in. tory, rozjazdy, wiadukty i mosty. Pociągi będą mogły jechać z prędkością do 100 km/h. Trasa będzie dostępna dla połączeń pasażerskich i towarowych. Prace studialne za 848 tys. złotych, prowadzone przez PLK, zakończą się w pierwszej połowie 2016 roku.  

Na terenie województwa podlaskiego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zaplanowały remont lub modernizację około 500 km linii kolejowych. Na realizacje planowane są w m.in. środki UE z perspektywy  2014 – 2020.Kontakt dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 883 354 177

Galeria

Pliki do pobrania

Lepsze warunki dla przewoźników towarowych na Podlasiu  ...

Pobierz
udostępnij drukuj