30.07.2012

Korytarze towarowe w Polsce

 

Konferencja „Korytarze towarowe w Polsce” zgromadziła przedstawicieli przewoźników towarowych w Polsce oraz przedstawicieli terminali, znajdujących się na trasach korytarzy przebiegających przez nasz kraj.
Celem spotkania było zapoznanie przewoźników oraz zarządców i właścicieli terminali z wymaganiami Rozporządzenia 913/2010. Dokument zakłada ułatwienia dla transportu towarowego poprzez uruchomienie dziewięciu korytarzy towarowych. Przez terytorium Polski przebiegać będą dwa korytarze: 5 i 8. Na nich stworzone zostaną tzw. trasy wstępnie ustalone (ang. pre-arranged train paths) oraz rezerwa przepustowości dla pociągów towarowych, przyznawana za pomocą punktu kompleksowej obsługi (OSS). Zostaną podjęte kroki w celu harmonizacji zarządzania ruchem w korytarzach (także w przypadku zakłóceń).
Prelegenci przedstawili tło prawne związane z tworzeniem korytarzy oraz uwarunkowania rynkowe wdrażania Rozporządzenia 913/2010, a także postępy we wdrażaniu korytarzy 5 oraz 8. Omówiono tworzenie Grup Doradczych, wzrastające znaczenie sektora TSL oraz działania Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej związane ze wspieraniem tworzenia Grup Doradczych.
Duże zainteresowanie podmiotów rynkowych wdrażaniem korytarzy towarowych potwierdziła. dyskusja. W trakcie konferencji przekazano przewoźnikom oraz przedstawicielom terminali kwestionariusze. Informacje w nich przekazane będą wskazówką dla MTBiGM oraz PLK przy tworzeniu/desygnowaniu polskiej reprezentacji dla międzynarodowych grup doradczych korytarzy 5 oraz 8.
Konferencja, współorganizowana przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odbyła się 12 lipca br.

Więcej informacji o konferencji i materiały, kliknij tutaj.

 

Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Galeria

udostępnij drukuj