18.07.2011

Kontynuacja modernizacji „Nadodrzanki”

14 lipca 2011 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Szczecinie i firma Schweerbau GmbH & Co. KG Bauunternehmen zawarły umowę na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych realizowanych w ramach zadania „ Modernizacja linii kolejowej Nr 273 na odcinku Daleszewo – Szczecin Podjuchy, tor Nr 1.”

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych na odcinku Daleszewo Gryfińskie – Szczecin Podjuchy o długości 5,8 km toru. Na modernizowanym odcinku zostanie wymieniona nawierzchnia oraz dwa rozjazdy na stacji Szczecin Podjuchy, zlikwidowany peron na nieczynnym p.o. Szczecin Klucz, przebudowana nawierzchnia torowa i drogowa na pięciu przejazdach kolejowych, zabudowane urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na przejeździe kat.”C”, udrożnione przepusty w ciągu wymiany nawierzchni torowej wraz z renowacją i naprawą ściany czołowej oraz szereg prac towarzyszących.

 

Kosztem 17 168 340,00 PLN brutto zlikwidowane zostaną istniejące ograniczenia prędkości (od 50 do 70 km/h) i podniesiona rozkładowa prędkość dla pociągów pasażerskich do 120 km/ h oraz zwiększony nacisk na oś do 225 kN.

 

W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę podpisali:

  • Józef Matuszczak - dyrektor Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A. w Szczecinie
  • Andrzej Piechocki - zastępca dyrektora,

natomiast ze strony wykonawcy Schweerbau GmbH & Co. KG Bauunternehmen

  • Mirosław Okniański – pełnomocnik.

 

Termin realizacji: 30 listopada 2011r.

 

Linia Nr 273 Wrocław – Szczecin jest magistralą kolejową włączoną do europejskiego systemu linii kolejowych AGTC (Umowa europejska o głównych międzynarodowych liniach kolejowych transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących) oraz TEN-T (Transeuropejska Sieć Transportowa) i stanowi odgałęzienie dla ruchu towarowego od linii E 59 Wrocław – Poznań – Szczecin – Świnoujście.

 

 

Informacje dla mediów

Romana Nakoneczna

PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji

Oddział w Szczecinie

tel. 91 4713927

 

Galeria

udostępnij drukuj