25.07.2011

Kontynuacja modernizacji linii Szczecin Dąbie - Świnoujście

7 lipca 2011 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Szczecinie i firma Schweerbau GmbH & Co. KG Bauunternehmen zawarły umowę na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach zadania „ Modernizacja linii kolejowej Nr 401 Szczecin – Świnoujście (kontynuacja modernizacji linii)”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na stacji Szczecin Załom oraz na odcinku Szczecin Załom – Kliniska i Świnoujście SiA – Świnoujście SiB.

Na stacji Szczecin Załom przeprowadzimy kompleksową wymianę nawierzchni kolejowej na długości 797 m w torze Nr 1, regulację osi toru w torze Nr 2 oraz zmodernizujemy przejazd kat. „B”, zbudujemy peron z nawierzchnią z prefabrykowanych płyt peronowych i kostki brukowej oraz płyt peronowych z pasem bezpieczeństwa przystosowanym dla ludzi niewidomych i niedowidzących, ustawimy wiaty, ławki, kosze na śmieci i tablice z nazwą stacji.

Na odcinku Szczecin Załom – Kliniska wymienimy nawierzchnię kolejową w torze Nr 1 na długości 693 m oraz zmodernizujemy sieć trakcyjną.

Na odcinku Świnoujście SiA – SiB wymienimy dwa rozjazdy oraz nawierzchnię na odcinkach przylegających do rozjazdów, zmodernizujemy sieć trakcyjną oraz wykonamy roboty towarzyszące.

 

Kosztem 11 484 993 PLN zlikwidujemy dotychczasowe ograniczenia prędkości (obecnie 70 km/h) i podniesiemy rozkładową prędkość dla pociągów pasażerskich do 120 km/ h oraz poprawimy komfort podróży.

 

Zakończenie prac planowane jest na 30 listopada 2011r.

 

 

W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę podpisali:

 

Józef Matuszczak - dyrektor Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A. w Szczecinie

Andrzej Piechocki - zastępca dyrektora,

 

natomiast ze strony wykonawcy Schweerbau GmbH & Co. KG Bauunternehmen

Krzysztof Kraszewski – pełnomocnik.

 

 

Romana Nakoneczna

PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji

Oddział w Szczecinie

tel. 91 4713927

Galeria

udostępnij drukuj