06.03.2007

Konsultacje społeczne

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zamierzają pozyskać z Banku Światowego środki w kwocie 50 mln EUR z przeznaczeniem na inwestycje odtworzeniowe w infrastrukturę kolejową.

W ramach projektu przewidujemy realizację zadań związanych z poprawą przepustowości linii kolejowych, w szczególności o istotnym znaczeniu dla ruchu towarowego, położonych poza korytarzami transeuropejskimi.....więcej

udostępnij drukuj