23.02.2011

Konsultacje dot. przebiegu korytarzy linii dużych prędkości na terenie województwa wielkopolskiego

 

W dniu 23 lutego 2011 r. w Poznaniu odbyły się konsultacje dotyczące przebiegu korytarzy linii dużych prędkości przez województwo wielkopolskie. W spotkaniu udział wzięli m.in. zaproszeni przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, Miast: Poznania, Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego, Zarządu Dróg Wojewódzkich, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Starostwa Powiatowego Ostrowa Wlkp., Politechniki Poznańskiej, SITK Poznań, oraz Konsorcjum IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o., wykonawca Opracowania studium wykonalności linii dużych prędkości Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław i przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Celem spotkania było przedstawienie proponowanego przebiegu pierwszej polskiej linii dużych prędkości przez teren województwa wielkopolskiego określonego w ramach trasowania wstępnego, opisu przeprowadzonych analiz w zakresie trasowania oraz poznanie opinii w tym zakresie. Przedstawiony został także proponowany przebieg linii na terenie województwa pod względem możliwości wprowadzenia linii do Poznańskiego Węzła Kolejowego. Analizie poddano przebieg korytarzy na tle aspektów środowiskowych i istniejące kolizje z infrastrukturą drogową i kolejową.

Podczas spotkania Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak zaznaczył, że istotnym punktem tworzenia dokumentacji projektowej jest współpraca z gospodarzami i mieszkańcami terenu województwa oraz możliwość zaangażowania się wielu instytucji doradczych w opracowywane studium. Ponadto zaznaczył, że prowadzenie linii dużych prędkości nie podlega dyskusji, natomiast należy rozważyć, który wariant przebiegu linii będzie najkorzystniejszy dla województwa wielkopolskiego.

 

 

Projekt 7.1-26 Przygotowanie budowy linii dużych prędkości stara się o współfinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Agata Pomykała
Dyrektor projektu
ds. komunikacji i planowania strategicznego
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Kolei Dużych Prędkości
tel. +48 22 473 2442

Galeria

udostępnij drukuj