26.08.2009

Konkurs dla szkół podstawowych w ramach kampanii Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”, ogłasza konkurs dla szkół podstawowych. Celem konkursu jest podniesienie świadomości zagrożeń wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych oraz utrwalanie zasad właściwego zachowania wśród najmłodszych użytkowników dróg. Zadaniem uczestnika konkursu (szkoły podstawowej) jest organizacja happeningu poruszającego zagadnienia związane
z bezpieczeństwem na przejazdach w myśl zasady: uczyć poprzez zabawę. Podstawą oceny zrealizowanych działań będzie sprawozdanie przygotowane na podstawie opracowanego formularza oraz dokumentacja wydarzenia: fotograficzna lub audiowizualna. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w dwóch etapach: wojewódzkim i centralnym. O wyborze laureatów konkursu zadecyduje jury złożone z pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ocenie podlegać będzie oryginalność w podejściu do tematu oraz skuteczność w realizacji celu konkursu i przekazaniu jego idei. W ramach konkursu zostaną przyznane trzy nagrody pieniężne w wysokości 5 tys. zł, 3 tys. zł
i 2 tys. zł. Na ten cel przeznaczono część środków z nagrody uzyskanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w III edycji Konkursu Inicjatyw Bezpieczne Drogi, którego organizatorem był PKN ORLEN S.A. Regulamin konkursu dla szkół podstawowych informujący o celach, zasadach uczestnictwa i nagrodach został opublikowany na stronach internetowych www.bezpieczny-przejazd.pl i www.plk-sa.pl. Zapraszamy do udziału w konkursie.
Kontakt:
Ewa Jońska
koordynator ds. kampanii społecznych
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Biuro Informacji i Promocji
tel. (0-22) 47 324 48
e-mail: e.jonska@plk-sa.pl

Załączniki do pobrania:


udostępnij drukuj