26.07.2007

Konferencja prasowa - Inwestycje kolejowe - szanse i bariery

W dniu 26 lipca 2007r. Oddział Regionalny w Szczecinie zorganizował konferencję prasową pt. „Inwestycje kolejowe - szanse i bariery”. Wzięli w niej udział: Naczelny Dyrektor Oddziału , Józef Matuszczak, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Władysław Husejko, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Sebastian Ciemnoczołowski, przedstawiciele władz administracyjnych województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego, starostowie powiatów, prof. dr hab. Jerzy Wronka z Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu w Szczecinie oraz przedstawiciele mediów.

Głównym celem spotkania było przekazanie informacji o planowanych i realizowanych projektach kolejowych.

Na terenie IR Szczecin najważniejszą inwestycją będzie modernizacja linii kolejowej E 59 Poznań – Szczecin – Świnoujście. W jej wyniku możliwe będzie prowadzenie ruchu z prędkością 200 km/h na odcinku Poznań – Szczecin oraz 160 km/h na odcinku Szczecin – Świnoujście. Pozwoli to na skrócenie czasu przejazdu ze Świnoujścia do Poznania z obecnych ponad 4 godzin do 2 godzin 37 minut.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) dla województwa zachodniopomorskiego przewidziano:

  1. modernizację linii kolejowej Goleniów – Kołobrzeg wraz z budową 8 km torów do portu lotniczego w Goleniowie.
  2. modernizację linii kolejowej Wałcz – Ulikowo


W ramach RPO dla województwa lubuskiego przewidziano:

  1. modernizację linii Tczew – Kostrzyn na odcinku Krzyż – Kostrzyn,
  2. modernizację linii Zbąszynek – Gorzów Wlkp.

W przypadku uzyskania środków budżetowych możliwa będzie modernizacja polskiego odcinka (14 km) linii Szczecin – Berlin. Kosztem 15 mln zł uzyskamy podniesienie prędkości do 120 km/h, dzięki czemu czas przejazdu ze Szczecina do Berlina skróci się do 90 minut (obecnie ponad 2 godziny).

Dodatkowo prowadzone są prace związane z przygotowaniem przetargu na wyłonienie wykonawcy studium wykonalności modernizacji linii CE 59 Wrocław – Szczecin przez Kostrzyn. Realizacja powyższego zadania ma na celu usprawnić połączenia krajów skandynawskich

i nadbałtyckich, w tym portu w Szczecinie, z Europą Środkową i Południową. W wyniku tej modernizacji nastąpi rozwój wymiany towarowej, poprawa warunków podróżowania pasażerów w Europie na kierunku północ – południe oraz wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej w regionie, a tym samym trwały rozwój obszarów aglomeracji miejskich i wiejskich zlokalizowanych wzdłuż tej linii. Ponadto w wyniku planowanej modernizacji linii C-E 59 Międzylesie - Wrocław – Kostrzyn –Szczecin wdrożone i sprawdzone w Unii Europejskiej rozwiązania techniczne przyczynią się do wysokiej przepustowości, poprawy bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego oraz zmniejszenia jego negatywnego oddziaływania na środowisko.

Uczestnicy konferencji przyznali, że dobra jak dotychczas współpraca pomiędzy zaangażowanymi podmiotami umożliwi przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych prac, co z kolei pozwoli na wzmocnienie konkurencyjności połączeń kolejowych (pasażerskich jak i towarowych) wobec innych gałęzi transportu.

Galeria

udostępnij drukuj