30.07.2013

Komunikat Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Rada Nadzorcza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na posiedzeniu w dniu 30 lipca br. przyjęła złożoną przez Pana Jacka Kałłaura rezygnację z dniem 31 sierpnia, z funkcji Członka Zarządu – Dyrektora ds. pracowniczych.


Arkadiusz Krężel
Przewodniczący Rady Nadzorczej

udostępnij drukuj