20.04.2011

KOLTECH INWESTOR będzie sprawować nadzór nad kontraktami w ramach modernizacji aglomeracji krakowskiej

 

 

 

19 kwietnia 2011 r. w Krakowie, została podpisana umowa pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji a Firmą KOLTECH INWESTOR Sp. z o.o. na zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu POIiŚ 7.3-7 "Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej".

Głównym zadaniem Wykonawcy jest nadzór, w imieniu Zamawiającego, nad robotami budowlanymi, realizowanymi w ramach kontraktów:

  • Przebudowa stacji Kraków Główny wraz z robotami dotyczącymi organizacji węzła przesiadkowego
  • Modernizacja linii kolejowej nr 109 Kraków Bieżanów – Wieliczka Rynek, wykonanie węzłów przesiadkowych w Wieliczce i Wieliczce Rynek oraz wykonanie robót na p.o. Kraków Łagiewniki
  • Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla budowy parkingów Park&Ride w Wieliczce i Wieliczce Rynek (zadanie Gminy Wieliczka)
  • Dostawa i montaż systemu dystrybucji i identyfikacji biletów (zadanie Przewozów Regionalnych sp. z o.o.)

 

Umowę o wartości 2 283 372 ,00 PLN brutto podpisali:

- w imieniu Zamawiającego, tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Centrum Realizacji Inwestycji:

  • Mirosław Bożek – Z-ca Dyrektora PKP PLK S.A Centrum Realizacji Inwestycji
  • Rafał Zahuta – Dyrektor Projektu PKP PLK S.A Centrum Realizacji Inwestycji

- w imieniu wykonawcy, - Biura Realizacji Inwestycji KOLTECH INWESTOR Sp. z o.o. :

  • Marek Zalewski – Wiceprezes Zarządu

 

 

Dorota Szalacha
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Krakowie
tel. 12/393-54-00, e-mail: d.szalacha@plk-sa.pl

 

 

www.pois.gov.pl

Galeria

udostępnij drukuj