23.10.2012

Kolejowe filmy edukacyjne – podsumowanie i konkurs

Od 21 sierpnia do 16 października 2012 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opublikowały za pośrednictwem Internetu 17 – odcinkowy cykl filmów edukacyjnych, przedstawiających specyfikę pracy w spółce oraz różnorodność zawodów kolejowych. Filmy, za pośrednictwem strony www.plk-sa.pl oraz stron portali branżowych, obejrzało ponad 20 tysięcy osób. Ostatni 18 odcinek, zawierający skrót wszystkich wcześniejszych filmów, będzie dostępny jedynie na płytach DVD. Zestaw płyt do zdobycia w konkursie, który ogłaszają PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Podstawowym zadaniem projektu filmów edukacyjnych jest dostarczenie do szkół i uczelni oraz bibliotek multimedialnych wiedzy z zakresu kolejnictwa. Nowoczesny nośnik i możliwość bezpłatnego ściągnięcia z Internetu mają ułatwić zastosowanie filmów w procesie dydaktycznym.

Biorąc pod uwagę liczbę zgłoszeń od osób i instytucji zainteresowanych posiadaniem pakietu 6 płyt zawierających filmy projekt należy uznać za udany. Liczba osób, które obejrzały wszystkie odcinki przekroczyła 20 tysięcy. Największym zainteresowaniem cieszyły się filmy na temat budowy toru, sieci trakcyjnej oraz opracowania rozkładu jazdy, co oznacza również wysoki poziom merytoryczny publikacji.

Po zakończeniu emisji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekażą komplety filmów ponad 100 placówkom edukacyjnym i bibliotekom na terenie całego kraju, a w przypadku kolejnych zgłoszeń, również wznowią obecną edycję.dodatkowe informacje:
Robert Kuczyński
dyrektor projektu
ds. media relations
tel. + 48 22 473 30 02
r.kuczynski@plk-sa.pl
PKP Polskie Linie Kolejo
we S.A.

udostępnij drukuj